Viewing: Duminica orbului din naştere

May 24

May 24, 2014

Duminica Orbului din naştere – Duminica 6 după Paşti

Duminica Orbului din naştere – Duminica 6 după Paşti

Duminica a 6-a dupa Pasti – a Orbului din nastere – Apostol Fapte 16, 16-34 16 Şi a fost că’n timp ce ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică tânără care avea duh pitonicesc h şi care le aducea stăpânilor ei mult câştig prin ghicit. 17 Aceasta, ţinându-se după Pavel şi după noi, striga, zicând: „Aceşti oameni sunt robi ai Dumnezeului-Celui-Preaînalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii…“. 18 Şi pe aceasta a făcut-o timp de multe zile. Iar Pavel,…

Posted in Duminica orbului din naştere | By

May 30

May 30, 2008

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_4

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_4

din „Comentar la Evanghelia de la Ioan” Sfantul Ioan Gura de Aur Editura „Pelerinul Roman” – Oradea OMILIA 56 „Şi trecînd Iisus, a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Lui l-au întrebat, zicînd: învăţătorule, cine a păcătuit: acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” (Cap.9, Vers.1-Vers.6). 1. Vindecarea orbului din naştere. Nimeni nu este pedepsit pentru păcatul părinţilor săi. 2. Iisus Hristos dîndu-i vedere orbului din naştere, dovedea evreilor că el este Creatorul. 3. Contrazicerea aparentă este…

Posted in Duminica orbului din naştere, Sf.Ioan Gura de Aur | By

May 30

May 30, 2008

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_3

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_3

din „Comentar la Evanghelia de la Ioan” Sfantul Ioan Gura de Aur Editura „Pelerinul Roman” – Oradea OMILIA 57 „Acestea zicînd, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat şi a uns cu tină ochii orbului. Şi i-a zis: Mergi de te spală la scăldătoarea Siloamului (care se tîl cu ieste trimis). Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzînd.” (Cap.9 Vers.6- Vers.16). 1. Credinţa orbului din naştere. Bunătatea lui Dumnezeu faţă de toţi .oamenii fără excepţie….

Posted in Duminica orbului din naştere, Sf.Ioan Gura de Aur | By

May 30

May 30, 2008

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_2

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_2

din „Comentar la Evanghelia de la Ioan” Sfantul Ioan Gura de Aur Editura „Pelerinul Roman” – Oradea OMILIA 58 „Au zis deci orbului iarăşi: Tu ce zici despre el că ţi-a deschis ochii? Iar el a zis că prooroc este. Dar Iudeii n-au crezut despre el că era orb şi a văzut, pînă ce n-au chemat pe părinţii celui care vedea.” (Cap.9, Vers. 17,18 – Vers. 34). 1. Cum, privitor la orbul din naştere, evreii combătînd adevărul, îl fac să…

Posted in Duminica orbului din naştere, Sf.Ioan Gura de Aur | By

May 30

May 30, 2008

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_1

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_1

din „Comentar la Evanghelia de la Ioan” Sfantul Ioan Gura de Aur Editura „Pelerinul Roman” – Oradea OMILIA 59 „Şi l-au dat afară. Auzind Iisus că l-au dat afară şi aflîndu-I, i-a zis: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns şi a zis: Şi cine este, Doamne ca să cred în El?” (Cap.9 Vers.35-Cap.10, Vers.13). 1. Iisus Hristos vine înaintea orbului din naştere ca pentru a-l lăuda pentru mărturisirea sa curajoasă, el îi dă un nou har. 2….

Posted in Duminica orbului din naştere, Sf.Ioan Gura de Aur | By

May 30

May 30, 2008

Sf.Nicolae Velimirovici_Duminica orbului din naştere

Sf.Nicolae Velimirovici_Duminica orbului din naştere

din “Predici” Sfantul Nicolae Velimirovici 25. DUMINICA A VI-A DUPÃ PAŞTI EVANGHELIA DESPRE VINDECAREA MINUNATĂ A ORBULUI DIN NAŞTERE Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci minuni! (cf. Psalm 76:13,14). Nu sunt ochi care să vadă toate aceste minuni, nici limbă care să le poată număra, nici minte care să le înţeleagă. Ochii au văzut; ei au văzut şi au sfârşit în moarte. Limba a numărat şi şi-a pierdut graiul. Mintea a cugetat şi a…

Posted in Duminica orbului din naştere, Sf.Nicolae Velimirovici | By

May 30

May 30, 2008

Sf.Teofan Zavoratul_Duminica orbului din naştere

Sf.Teofan Zavoratul_Duminica orbului din naştere

din “Talcuiri din Sfanta Scriptura pentru fiecare zi din an” Sfantul Teofan Zavoratul Duminica Orbului [Fapte 16, 16-34; In. 9, 1-38]. Se confruntă simplitatea credinţei cu necredinţa vicleană. Credinţa, venind la orbul ce îşi recăpătase vederea, i-a luminat şi ochii minţii, iar el vede limpede adevărul. Priviţi cât de logic este la el totul, îl întreabă: „Tu ce zici despre El, că ţi-a deschis ochii ?”. „Prooroc este”, a răspuns el, adică trimis al lui Dumnezeu, îmbrăcat cu puterea facerii…

Posted in Duminica orbului din naştere, Sf.Teofan Zăvorâtul | By

May 30

May 30, 2008

Sf.Teofilact al Bulgariei_Duminica orbului din naştere

Sf.Teofilact al Bulgariei_Duminica orbului din naştere

din „Comentar la Evanghelia de la Ioan” Sfantul Teofilact al Bulgariei Capitolul 9 1-3.”Şi trecând, a văzut pre un orb din naştere, şi l-au întrebat pre el ucenicii lui: Rabbi, cine a greşit, acesta, sau părinţii lui, de s-a născut Orb? Răspuns-a Iisus: Nici acesta n-a greşit, nici părinţii lui, de s-a născut Orb”. Iese Domnul din Biserică, mâniei iudeilor oarecarea potolire meşteşugind, şi spre tămăduirea Orbului se întoarce, prin semnul acesta asprimea lor şi neplecarea domolindu-o, măcar că nimic…

Posted in Duminica orbului din naştere | By