Sari la conținut

Duminica Orbului din naÅŸtere – Duminica 6 după PaÅŸti

duminica-orbului-din-nastere-1.jpg

Duminica a 6-a dupa Pasti

– a Orbului din nastere –

Apostol

Fapte 16, 16-34

16 Åži a fost că’n timp ce ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică tânără care avea duh pitonicesc h ÅŸi care le aducea stăpânilor ei mult câştig prin ghicit.

17 Aceasta, ţinându-se după Pavel şi după noi, striga, zicând: „Aceşti oameni sunt robi ai Dumnezeului-Celui-Preaînalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii…“.

18 Åži pe aceasta a făcut-o timp de multe zile. Iar Pavel, supărându-se, s’a întors ÅŸi i-a zis duhului: „În numele lui Iisus Hristos îţi poruncesc să ieÅŸi din ea!“ Åži chiar în ceasul acela a ieÅŸit.

19 Åži stăpânii ei, văzând că li s’a dus nădejdea câştigului, au pus mâna pe Pavel ÅŸi pe Sila ÅŸi i-au târât în piaţă înaintea dregătorilor.

20 Şi ducându-i la judecători, au zis: „Aceşti oameni, care sunt iudei, ne tulbură cetatea

21 şi vestesc obiceiuri pe care nouă, romani fiind, nu ne este îngăduit să le primim şi nici să le facem“ i.

22 Åži împotriva lor s’a ridicat ÅŸi mulÅ£imea. Åži judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi.

23 Şi după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă, poruncindu-i temnicerului să-i păzească cu grijă.

24 Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a vârât în temniÅ£a cea mai dinlăuntru ÅŸi le-a strâns picioarele’n butuci.

25 Dar spre miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi-I cântau laude lui Dumnezeu; iar cei înlănţuiţi îi ascultau.

26 Åži deodată s’a făcut cutremur mare, încât temeliile temniÅ£ei s’au zguduit ÅŸi îndată toate uÅŸile s’au deschis ÅŸi legăturile tuturor s’au dezlegat.

27 Åži când s’a deÅŸteptat temnicerul ÅŸi a văzut uÅŸile temniÅ£ei deschise, ÅŸi-a scos sabia ÅŸi voia să se omoare, crezând că cei legaÅ£i au fugit.

28 Dar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: „Să nu-ţi faci nici un rău, că toţi suntem aici!“

29 Iar acela a cerut lumină ÅŸi s’a repezit înlăuntru ÅŸi, tremurând, a căzut în faÅ£a lui Pavel ÅŸi a lui Sila;

30 şi, scoţându-i afară, le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac eu ca să mă mântuiesc?“

31 Iar ei au zis: „Crede în Domnul Iisus şi te vei mântui, tu şi casa ta“.

32 Şi i-au grăit cuvântul Domnului, şi tuturor celor din casa lui.

33 Åži luându-i într’acel ceas al nopÅ£ii, le-a spălat rănile ÅŸi s’a botezat îndată, el ÅŸi toÅ£i ai lui.

34 Apoi i-a dus în casă ÅŸi a pus masa ÅŸi s’a veselit cu toată casa, pentru aceea că au crezut în Dumnezeu.

Evanghelia

Ioan IX, 1-38

1 Åži’n timp ce trecea, Iisus a văzut un om orb din naÅŸtere.

2 Åži ucenicii Săi L-au întrebat, zicând: „Învăţătorule, cine a păcătuit, el, sau părinÅ£ii lui, de s’a născut orb?“

3 Iisus a răspuns: „Nici el n’a păcătuit, nici părinÅ£ii lui, ci pentru ca’ntru el să se arate lucrurile lui Dumnezeu.

4 Lucrurile Celui ce M’a trimis trebuie ca Eu să le fac până este ziuă; că vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze.

5 Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii!“

6 Aceasta zicând, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat şi a uns cu tină ochii orbului.

7 Åži i-a zis: „Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului“ – care se tâlcuieÅŸte: trimis -. Deci s’a dus ÅŸi s’a spălat ÅŸi a venit văzând.

8 Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră mai înainte că era orb ziceau: „Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea??“.

9 Unii ziceau: „El este“. Alţii ziceau: „Nu, ci seamănă cu el“. Dar el zicea: „Eu sunt“.

10 Deci îi ziceau: „Cum Å£i s’au deschis ochii?“

11 Acela a răspuns: „Omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi mi-a uns ochii şi mi-a zis: Mergi la scăldătoarea Siloamului şi te spală. Deci ducându-mă şi spălându-mă, mi-am dobândit vederea“.

12 Şi i-au zis: „Unde este acela?“ El a zis: „Nu ştiu“.

13 Atunci l-au dus la farisei, pe cel ce oarecând fusese orb.

14 Şi era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină şi i-a deschis ochii.

15 Deci din nou îl întrebau acum ÅŸi fariseii, cum ÅŸi-a dobândit vederea. Iar el le-a zis: „Tină a pus pe ochii mei ÅŸi m’am spălat ÅŸi văd“.

16 Deci ziceau unii dintre farisei: „Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ţine sâmbăta“. Iar alţii ziceau: „Cum poate un om păcătos să facă astfel de minuni??“. Şi dezbinare era între ei.

17 Atunci i-au zis din nou orbului: „Tu ce zici despre el, că ţi-a deschis ochii?“ Iar el a zis: „E profet“.

18 Dar Iudeii n’au crezut despre el că era orb ÅŸi ÅŸi-a dobândit vederea până ce n’au chemat pe părinÅ£ii celui care-ÅŸi dobândise vederea.

19 Åži i-au întrebat, zicând: „Acesta este fiul vostru despre care ziceÅ£i că s’a născut orb? Ei bine, cum de vede acum?“

20 Răspunzând atunci părinÅ£ii lui, au zis: „Ştim că acesta este fiul nostru ÅŸi că s’a născut orb;

21 dar cum de vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a deschis ochii, nu ştim; întrebaţi-l pe el; e în vârstă, el despre sine va vorbi“.

22 Pe acestea le-au spus părinţii lui, pentru că se temeau de Iudei. Fiindcă Iudeii se înţeleseseră că dacă cineva Îl va mărturisi că El este Hristos, să fie dat afară din sinagogă.

23 De aceea au zis părinţii lui: „E în vârstă, întrebaţi-l pe el“.

24 Deci l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: „Dă slavă lui Dumnezeu a. Noi ştim că omul acesta este păcătos“.

25 A răspuns deci acela: „Dacă este păcătos, nu ştiu. Un lucru ştiu: că am fost orb şi acum văd“.

26 Deci i-au zis: „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?“

27 Le-a răspuns: „Acum v’am spus ÅŸi n’aÅ£i auzit? De ce vreÅ£i să mă mai auziÅ£i o dată? Nu cumva vreÅ£i ÅŸi voi să vă faceÅ£i ucenici ai Lui?“

28 Şi l-au ocărât şi i-au zis: „T? eşti ucenic al aceluia, dar noi suntem ucenici ai lui Moise.

29 Noi ştim că Dumnezeu lui Moise i-a vorbit, dar pe acesta nu-l ştim de unde este“.

30 A răspuns omul şi le-a zis: „În aceasta stă minunea, că voi nu ştiţi de unde este, şi El mi-a deschis ochii.

31 Noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi; ci de este cineva cinstitor de Dumnezeu şi-I face voia, pe acesta îl ascultă.

32 Din veac nu s’a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naÅŸtere.

33 De n’ar fi Acesta de la Dumnezeu, n’ar putea să facă nimic“.

34 Au răspuns ÅŸi i-au zis: „Pe de-a’ntregul în păcate te-ai născut, ÅŸi tu ne înveÅ£i pe noi??“. Åži l-au dat afară.

35 Şi a auzit Iisus că l-au dat afară. Şi, găsindu-l, i-a zis: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?“

36 El a răspuns, zicând: „Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?“

37 Şi a zis Iisus: „L-ai şi văzut! şi Cel ce vorbeşte cu tine, Acela este“.

38 Iar el a zis: „Cred, Doamne!“ Åži I s’a închinat.

PREDICI ÅžI OMILII


OMILIE 1 SFANTUL IOAN GURA DE AUR
=> NIMENI NU ESTE PEDEPSIT PENTRU PACATUL PARINTILOR SAI

OMILIE 2 SFANTUL IOAN GURA DE AUR => BUNATATEA LUI DUMNEZEU FATA DE TOTI OAMENII, FARA EXCEPTIE

OMILIE 3 SFANTUL IOAN GURA DE AUR => INTREBAT DE FARISEI, ORBUL DIN NASTERE LE RASPUNDE CU CURAJ SI DA SLAVA LUI DUMNEZEU

OMILIE 4 SFANTUL IOAN GURA DE AUR => IISUS HRISTOS VINE INAINTEA ORBULUI DIN NASTERE, CA PENTRU A-L LAUDA PENTRU MARTURISIREA SA CURAJOASA , EL II DA UN NOU HAR

CUVANT 1 NICOLAE STEINHARDT => MARTURISIRILE DOMNULUI-ORBUL DIN NASTERE

CUVANT 2 NICOLAE STEINHARDT=> ADMIRATIILE DOMNULUI-ORBUL DIN NASTERE

PREDICA SFANTUL TEOFILACT AL BULGARIEI

PREDICA SFANTUL NICOLAE VELIMIROVICI

PREDICA SFANTUL TEOFAN ZAVORATUL

ALTE RECOMANDARI: SF. CHRIL AL ALEXANDRIEI – PSB 41, SF. IGNATIE BRIANCIANINOV, PR. TEOFIL PARAIAN

Lasă un răspuns