Viewing: Sf.Ioan Gura de Aur

Jul 12

July 12, 2008

Sf. Ioan Gura de Aur_Duminica 4 dupa Rusalii

Sf. Ioan Gura de Aur_Duminica 4 dupa Rusalii

din PSB 23 – “Omilii la Matei” Sfantul Ioan Gura de Aur Ed IBMBOR OMILIA XXVI – fragment „Intrînd Iisus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugîndu-L pe El şi zicînd: Doamne, sluga mea zace în casă bolnav, cumplit chinuindu-se. Şi i-a zis Iisus: „Venind îl voi vindeca” I Leprosul s-a apropiat de Domnul, pe cînd Domnul Se pogora de pe Munte; sutaşul, pe cînd Domnul intra în Capernaum. –  Pentru ce nu s-au urcat pe Munte nici…

Posted in Duminica 4 dupa Rusalii, Sf.Ioan Gura de Aur | By

Jun 20

June 20, 2008

Sfantul Ioan Gura de Aur_LA DUMINECA TUTUROR SFINŢILOR

Sfantul Ioan Gura de Aur_LA DUMINECA TUTUROR SFINŢILOR

din „Cuvantari la Praznice Imparatesti” Sfantul Ioan Gura de Aur,  1942 CUVÂNT LA DUMINECA TUTUROR SFINŢILOR „Lauda la toti sfintii din toata lumea care au suferit mucenicia” N-au trecut şapte zile de când am prăznuit sfinţita sărbătoare a Rusaliilor si iarăşi a venit la noi cor de mucenici, dar ‘mai bine spus ta¬bără şi oaste de mucenici aşezată în ordine de bătaie, întru nimic mai mică decât tabăra în¬gerilor pe care a văzut-o patriarhul Iacov, ci deopotrivă egală cu ea….

Posted in Duminica I după Rusalii, Sf.Ioan Gura de Aur | By

Jun 5

June 5, 2008

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica Sfintilor Parinti de la Sinodul I Ecumenic

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica Sfintilor Parinti de la Sinodul I Ecumenic

din „Comentar la Evanghelia de la Ioan” Sfantul Ioan Gura de Aur Editura „Pelerinul Roman” – Oradea OMILIA 80 „Acestea a grăit Iisus şi, ridicînd ochii Săi spre cer, a zis: Pîyrinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească”(CaoA7, Vers.1- Vers.5). 1. Sf. Gură de Aur îi ruşinează pe Arieni şi pe Anomei care negau divinitatea lui Iisus Hristos. 2. Fiul este la fel Dumnezeu ca şi Tatăl. 3. Noi vom lua parte la…

Posted in Sf.Ioan Gura de Aur | By

May 30

May 30, 2008

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_4

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_4

din „Comentar la Evanghelia de la Ioan” Sfantul Ioan Gura de Aur Editura „Pelerinul Roman” – Oradea OMILIA 56 „Şi trecînd Iisus, a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Lui l-au întrebat, zicînd: învăţătorule, cine a păcătuit: acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” (Cap.9, Vers.1-Vers.6). 1. Vindecarea orbului din naştere. Nimeni nu este pedepsit pentru păcatul părinţilor săi. 2. Iisus Hristos dîndu-i vedere orbului din naştere, dovedea evreilor că el este Creatorul. 3. Contrazicerea aparentă este…

Posted in Duminica orbului din naştere, Sf.Ioan Gura de Aur | By

May 30

May 30, 2008

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_3

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_3

din „Comentar la Evanghelia de la Ioan” Sfantul Ioan Gura de Aur Editura „Pelerinul Roman” – Oradea OMILIA 57 „Acestea zicînd, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat şi a uns cu tină ochii orbului. Şi i-a zis: Mergi de te spală la scăldătoarea Siloamului (care se tîl cu ieste trimis). Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzînd.” (Cap.9 Vers.6- Vers.16). 1. Credinţa orbului din naştere. Bunătatea lui Dumnezeu faţă de toţi .oamenii fără excepţie….

Posted in Duminica orbului din naştere, Sf.Ioan Gura de Aur | By

May 30

May 30, 2008

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_2

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_2

din „Comentar la Evanghelia de la Ioan” Sfantul Ioan Gura de Aur Editura „Pelerinul Roman” – Oradea OMILIA 58 „Au zis deci orbului iarăşi: Tu ce zici despre el că ţi-a deschis ochii? Iar el a zis că prooroc este. Dar Iudeii n-au crezut despre el că era orb şi a văzut, pînă ce n-au chemat pe părinţii celui care vedea.” (Cap.9, Vers. 17,18 – Vers. 34). 1. Cum, privitor la orbul din naştere, evreii combătînd adevărul, îl fac să…

Posted in Duminica orbului din naştere, Sf.Ioan Gura de Aur | By

May 30

May 30, 2008

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_1

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica orbului din naştere_1

din „Comentar la Evanghelia de la Ioan” Sfantul Ioan Gura de Aur Editura „Pelerinul Roman” – Oradea OMILIA 59 „Şi l-au dat afară. Auzind Iisus că l-au dat afară şi aflîndu-I, i-a zis: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns şi a zis: Şi cine este, Doamne ca să cred în El?” (Cap.9 Vers.35-Cap.10, Vers.13). 1. Iisus Hristos vine înaintea orbului din naştere ca pentru a-l lăuda pentru mărturisirea sa curajoasă, el îi dă un nou har. 2….

Posted in Duminica orbului din naştere, Sf.Ioan Gura de Aur | By

May 24

May 24, 2008

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica Samarinencei – 2

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica Samarinencei – 2

din „Comentar la Evanghelia de la Ioan” Sfantul Ioan Gura de Aur Editura „Pelerinul Roman” – Oradea OMILIA 34 „Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: Veniţi şi vedeţi un om care mi-a spus toate cîte am făcut: Nu cumva Acesta este Hristosul? ” (Cap.4, Vers.28,29 – Vers.39). 1.Urmarea istoriei samarinencii: smerenia acestei femei. 2.Pentru ce motiv Iisus Hristos la fel ca şi proorocii, Işi exprimă gîndirea Sa adesea prin comparaţii, prin metafore…

Posted in Duminica Samarinencii, Sf.Ioan Gura de Aur | By

May 24

May 24, 2008

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica Samarinencei

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica Samarinencei

din „Comentar la Evanghelia de la Ioan” Sfantul Ioan Gura de Aur Editura „Pelerinul Roman” – Oradea OMILIA 33 „Iisus i-a zis: Femeie crede-mă că vine ceasul cînd nici pe muntele acesta nici în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui. Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim, pentru că mîntuirea din iudei este ” (Cap.4, Vers. 21, 22 – Vers.27) 1.Omul are nevoie mereu de credinţă. Credinţa este ca o corabie care ne poartă pe marea…

Posted in Duminica Samarinencii, Sf.Ioan Gura de Aur | By