Înălţarea Domnului

Înălţarea Domnului

ib458.jpg
Luca 24, 36-53

Åži pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh. Åži Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am. Åži zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.
Iar ei încă necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Åži luând, a mâncat înaintea lor.

Åži le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Åži le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morţi a treia zi. Åži să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.

Voi sunteţi martorii acestora. Åži iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Åži i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Åži mâinile, i-a binecuvântat. Åži pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer.

Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Åži erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.

Predici si cuvinte la Inaltarea Domnului:

* Sf. Ioan Gura de Aur – Când noi ne despărţim de prieteni şi de rude, ne pare rău. Cum ar fi putut acum ucenicii să nu jelească şi să nu simtă durerea, când vedeau că se desparte de dânşii Izbăvitorul lor, Dascălul şi Sprijinitorul cel plin de dragoste, cel blând şi bun? De aceea li s-au arătat îngerii

* Sf. Nicolae Velimirovici – Domnul deschide mintea pentru înţelegere numai acelora care doresc aceasta

* Sf. Teofan Zavoratul – Oricine ai fi , vino si ia

* Sf. Grigorie Palama – Despre patimi si virtuti

* Sf. Grigorie Palama – La Sfanta Inaltare

* Pr. Teofil Paraian

Lasă un răspuns