Lecţionar

Lecţionar

De AICI

 

Pentru folosul creştinului care nu poate merge la biserică, dar care doreşte să citească acasă textele din Biblie rânduite pentru ziua respectivă. În felul acesta el va vedea mai bine că toate aceste texte au legătură cu tema liturgică din acea zi. Să se ştie că ziua liturgică începe cu vecernia zilei precedente.

Săptămâna I după Paşti:
În ziua de Paşti, la Liturghie – Ps 117, 23; Ps 134, 3; FA 1, 1-8; In 1, 1-17. În aceeaşi zi, la Vecernie: In 20, 19-25.
Luni: Ps 18, 4; Ps 18, 1; FA 1, 12-27, 21-26; In 1, 18-28.
Marţi: Lc 1, 47; Lc 1, 48; FA 2, 14-21; Lc 24, 12-35.
Miercuri: Ps 44, 20; Ps 44, 12; FA 2, 22-38; In 1, 35-51.
Joi: Ps 46, 6; Ps 46, 1; FA 2, 38-43; In 3, 1-15.
Vineri: Ps 103, 25; Ps 103, 1; FA 3, 1-18, Flp 2, 5-11; In 2, 12-22.
Sâmbătă: Ps 26, 1; Ps 26, 2; FA 3, 11-16; In 3, 22-33.

Săptămâna a II-a – a Tomii:
Duminică: la Utrenie – Mt 28, 16-20, iar la Liturghie – Ps146, 5; Ps 134, 3; FA 5, 12-20; In 20, 19-31.
Luni: FA 3, 19-26; In 2, 1-11.
Marţi: FA 4, 1-10; In 3, 16-21.
Miercuri: FA 4, 13-22; In 5, 17-24.
Joi: FA 4, 23-31; In 5, 24-30.
Vineri: FA 5, 1-11; In 5, 30-47; 6, 1-2.
Sâmbătă: FA 5, 21-32; In 6, 14-27.

Săptămâna a III-a – a Mironosiţelor:
Duminică: la Utrenie – Mc 16, 9-20, iar la Liturghie – Ps 117, 14; Ps 117, 18; FA 6, 1-7; Mc 15, 43-47; 16, 1-8.
Luni: FA 6, 8-15; 7, 1-5, 47-60; In 4, 46-54.
Marţi: FA 7, 5-17; In 6, 27-33.
Miercuri: FA 8, 18-25; In 6, 35-39.
Joi: FA 8, 26-39; In 6, 40-44.
Vineri: FA 8, 40; 10, 1-19; In 6, 48-54.
Sâmbătă: FA 9, 19-31; In 15, 17-27; 16, 1-2.

Săptămâna a IV-a – a Slăbănogului:
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 1-12, iar la Liturghie – Ps 46, 6; Ps 46, 1; FA 9, 32-42; In 5, 1-15.
Luni: FA 10, 1-16; In 6, 56-69.
Marţi: FA 10, 21-33; In 7, 1-13.
Miercuri: Paremii la Vecernie: Mi 4, 2-5; 6, 2, 8; 5, 3; Is 55,1; 12, 3-4; 55, 2-3, 7, 13; Pr 9, 1-11; FA 16, 6-18; In 7, 14-30.
Joi: FA 10, 34-43; In 8, 12-20.
Vineri: FA 10, 44-48; 11, 1-10; In 8, 21-30; Sâmbătă: FA 12, 1-11; In 8, 31-42.

Săptămâna a V-a – a Samarinencii:
Duminică: la Utrenie – In 20, 1-20, iar la Liturghie – Ps 103, 25; Ps 103, 1; FA 11, 19-30; In 4, 5-42.
Luni: FA 12, 12-17; In 8, 42-51.
Marţi: FA 12, 25; 13, 1-12; In 8, 51-59.
Miercuri: FA 13, 13-24; In 6, 5-14.
Joi: FA 14, 20-28; 15, 1-4; In 9, 39-41; 10, 1-9.
Vineri: FA 15, 5-12; In 10, 17-28.
Sâmbătă: FA 15, 35-41; In 10, 27-38.

Săptămâna a VI-a – a Orbului
Duminică: la Utrenie – In 20, 11-18, iar la Liturghie – Ps 11, 7; Ps 11, 1; FA 16, 16-34; In 9, 1-38.
Luni: FA 17, 1-9; In 11, 47-57.
Marţi: FA 17, 19-28; In 12, 19-36.
Miercuri: FA 18, 22-28, In 12, 36-47.
Joi – Înălţarea Domnului: Paremii – la Vecernia Mare: Is 2, 2-3; Is 62, 10-63, 1-3, 7-9; Za 14, 1, 4, 8-11; la Utrenie – Mc 16, 9-20, iar la Liturghie – Ps 56, 7; Ps 56, 10; FA 1, 1-12; Lc 24, 36-53.
Vineri: FA 19, 1-8; In 14, 1-11.
Sâmbătă: FA 20, 7-12; In 14, 10-21.

Săptămâna a VII-a – a Sfinţilor Părinţi:
Duminică: Paremii – la Vecernia Mare: Fc 14, 14-20; Dt 1, 8-12, 15-17; Dt 10, 14-21; la Utrenie – In 21, 1-14, iar la Liturghie – FA 20, 16-18, 28-36; In 17, 1-13.
Luni: FA 21, 8-14; In 14, 27-31; 15, 1-7.
Marţi: FA 21, 26-32; In 16, 2-13.
Miercuri: FA 23, 1-11; In 16, 15-23.
Joi: FA 25, 13-19; In 16, 23-33.
Vineri: FA 27, 1-44; 28, 1; In 17, 18-26.
Sâmbătă: FA 28, 1-31, iar pentru morţi – 1 Tes 4, 13-17; In 21, 15-25, iar pentru morţi – In 5, 24-30.
Duminica Rusaliilor (Cincizecimii): Duminică: Paremii – la Vecernia Mare: Nm 11, 16-17, 24-29; Ioil 2, 23-32; 3, 1-5; Iz 36, 24-28; la Utrenie – In 20, 19-23, iar la Liturghie – Ps 18, 4; Ps 18, 1; FA 2, 1-11; In 7, 37-53; 8, 12.

Săptămâna I după Rusalii:
Luni: Ef 5, 8-19; Mt 18, 10-20.
Marţi: Rm 1, 1-7, 13-17; Mt 4, 25; 5, 1-13.
Miercuri: Rm 1, 18-27; Mt 5, 20-26.
Joi: Rm 1, 28-32; 2, 1-9; Mt 5, 27-32.
Vineri: Rm 2, 14-29; Mt 5, 33-41.
Sâmbătă: Rm 1, 7-12; Mt 5, 42-48.
Duminică: Paremii – la Vecernie: Is 43, 9-14; Sol 3, 1-9; Sol 5, 16-6, 1; la Utrenie – Mt 28, 16-20, iar la Liturghie – Evr 11, 33-40; 12, 1-2; Mt 10, 32-35, 37-38; 19, 27-30.

Săptămâna a II-a după Rusalii – a Tuturor Sfinţilor:
Luni: Rm 2 , 28-29; 3, 1-18; Mt 6, 31-34; 7, 9-11.
Marţi: Rm 4, 4-12; Mt 7, 15-21.
Miercuri: Rm 4, 13-25; Mt 7, 21-23.
Joi: Rm 5, 10-16; Mt 8, 23-37.
Vineri: Rm 5, 17-21; 6, 1-2; Mt 9, 14-17.
Sâmbătă: Rm 3, 19-26; Mt 7, 1-8.
Duminică: la Utrenie – Mc 16, 1-8, iar la Liturghie – Rm 2, 10-16; Mt 4, 18-23.

Săptămâna a III-a după Rusalii:
Luni: Rm 7, 1-13; Mt 9, 36-38; 10, 1-8.
Marţi: Rm 7, 14-25; 8, 1-2; Mt 10, 9-15.
Miercuri: Rm 8, 2-13; Mt 10, 16-22.
Joi: Rm 8, 22-27; Mt 10, 23-31; Vineri: Rm 9, 6-19; Mt 10, 32-36; 11, 1.
Sâmbătă: Rm 3, 28-31; 4, 1-3; Mt 7, 24-29; 8, 1-4.
Duminică: la Utrenie – Mc 16, 19-20, iar la Liturghie – Rm 5, 1-10; Mt 6, 22-23.

Săptămâna a IV-a după Rusalii:
Luni: Rm 9, 18-33; Mt 11, 2-15.
Marţi: Rm 10, 11-21; 11, 1-2; Mt 11, 16-20.
Miercuri: Rm 11, 2-12; Mt 11, 20-26.
Joi: Rm 11, 13-24; Mt 11, 27-30.
Vineri: Rm 11, 25-36; Mt 12, 1-8.
Sâmbătă: Rm 6, 11-17; Mt 8, 14-23.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 1-12, iar la Liturghie – Rm 6, 18-23; Mt 8, 5-13.

Săptămâna a V-a după Rusalii:
Luni: Rm 12, 4-5, 15-21; Mt 12, 9-13.
Marţi: Rm 14, 9-18; Mt 12, 14-16, 22-30.
Miercuri: Rm 15, 7-16; Mt 12, 38-45.
Joi: Rm 15, 17-29; Mt 12, 46-50; 13, 1-3.
Vineri: Rm 16, 1-16; Mt 13, 3-9.
Sâmbătă: Rm 8, 14-21; Mt 9, 9-13.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 12-35, iar la Liturghie – Rm 10, 1-10; Mt 8, 28-34; 9, 1.

Săptămâna a VI-a după Rusalii:
Luni: Rm 16, 17-24; Mt 13, 10-23.
Marţi: 1 Co 1, 1-9; Mt 13, 24-30.
Miercuri: 1 Co 2 , 9-16; 3, 1-8; Mt 13, 31-36.
Joi: 1 Co 3, 18-23; Mt 13, 36-43.
Vineri: 1 Co 4, 5-8; Mt 13, 44-54.
Sâmbătă: Rm 9, 1-5; Mt 9, 18-26.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 36-53, iar la Liturghie – Rm 12, 6-14; Mt 9, 1-8.

Săptămâna a VII-a după Rusalii:
Luni: 1 Co 5, 9-13, 6, 1-11; Mt 13, 54-58.
Marţi: 1 Co 6, 20; 7, 1-12; Mt 14, 1-13.
Miercuri: 1 Co 7, 12-24; Mt 14, 35-36; 15, 1-11.
Joi: 1 Co 7, 24-35; Mt 15, 12-21.
Vineri: 1 Co 7, 35-40; 8, 1-7; Mt 15, 29-31.
Sâmbătă: Rm 12, 1-3; Mt 10, 37-42; 11, 1.
Duminică: la Utrenie – In 20, 1-10, iar la Liturghie – Rm 15, 1-7; In 9, 27-35.

Săptămâna a VIII-a după Rusalii:
Luni: 1 Co 9, 13-18; Mt 16, 1-6.
Marţi: 1 Co 10, 5-12; Mt 16, 6-12.
Miercuri: 1 Co 10, 12-22; Mt 16, 20-24.
Joi: 1 Co 10, 28-33; 11, 1-8; Mt 16, 24-28.
Vineri: 1 Co 11, 8-23; Mt 17, 10-18.
Sâmbătă: Rm 13, 1-10; Mt 12, 30-37.
Duminică: la Utrenie – In 20, 11-18, iar la Liturghie – 1 Co 1, 10-17; Mt 14, 14-22.

Săptămâna a IX-a după Rusalii:
Luni: 1 Co 11, 31-34; 12, 1-6; Mt 18, 1-11.
Marţi: 1 Co 12, 12-26; Mt 18, 18-22; 19, 1-2, 13-15.
Miercuri: 1 Co 13, 4-13; 14, 1-5; Mt 20, 1-6.
Joi: 1 Co 14, 6-19; Mt 20, 17-28.
Vineri: 1 Co 14, 26-40; Mt 21, 12-14, 17-20.
Sâmbătă: Rm 14, 6-9; Mt 15, 32-39.
Duminică: la Utrenie – In 20, 19-31, iar la Liturghie – 1 Co 3, 9-17; Mt 14, 22-34.

Săptămâna a X-a după Rusalii:
Luni: 1 Co 15, 12-19; Mt 21, 18-22.
Marţi: 1 Co 15, 29-38; Mt 21, 23-27.
Miercuri: 1 Co 16, 5-12; Mt 21, 28-32.
Joi: 2 Co 1, 1-7; Mt 21, 43-46.
Vineri: 2 Co 1, 12-20; Mt 22, 23-33.
Sâmbătă: Rm 15, 30-33; Mt 17, 24-27; 18, 1-4.
Duminică: la Utrenie – In 21, 1-14, iar la Liturghie – 1 Co 4, 9-16; Mt 17, 14-23.

Săptămâna a XI-a după Rusalii:
Luni: 2 Co 2, 3-15; Mt 23, 13-22.
Marţi: 2 Co 2, 14-17; 3, 1-3; Mt 23, 23-28.
Miercuri: 2 Co 3, 4-11; Mt 23, 29-39.
Joi: 2 Co 4, 1-12; Mt 24, 13-28.
Vineri: 2 Co 4, 13-18; Mt 24, 27-33, 42-51.
Sâmbătă: 1 Co 1, 3-9; Mt 19, 3-12.
Duminică: la Utrenie – In 21, 15-25, iar la Liturghie – 1 Co 9, 2-12; Mt 18, 28-35.

Săptămâna a XII-a după Rusalii:
Luni: 2 Co 5, 10-15; Mc 1, 9-15.
Marţi: 2 Co 5, 15-21; Mc 1, 16-22.
Miercuri: 2 Co 6, 11-16; Mc 1, 23-28.
Joi: 2 Co 7, 1-10; Mc 1, 29-35.
Vineri: 2 Co 7, 10-15; Mc 2, 18-22.
Sâmbătă: 1 Co 1, 26-31; 2, 1-5; Mt 20, 29-34.
Duminică: la Utrenie – Mt 28, 16-20, iar la Liturghie – 1Co 15, 1-11; Mt 19, 16-26.

Săptămâna a XIII-a după Rusalii:
Luni: 2 Co 8, 7-15; Mc 3, 6-12.
Marţi: 2 Co 8, 16-24; 9, 1-5; Mc 3, 13-21.
Miercuri: 2 Co 9, 12-15; 10, 1-7; Mc 3, 20-27.
Joi: 2 Co 10, 7-18; Mc 3, 28-35.
Vineri: 2 Co 11, 5-21; Mc 4, 1-9.
Sâmbătă: 1 Co 2, 6-9; Mt 22, 15-22.
Duminică: la Utrenie – Mc 16, 1-8, iar la Liturghie – 1 Co 16, 13-24; Mt 21, 33-44.

Săptămâna a XIV-a după Rusalii:
Luni: 2 Co 12, 10-19; Mc 4, 10-23.
Marţi: 2 Co 12, 20-21; 13, 1-2; Mc 4, 24-34.
Miercuri: 2 Co 13, 3-13; Mc 4, 35-41.
Joi: Ga 1, 1-3, 20-24; 2, 1-5; Mc 5, 1-20.
Vineri: Ga 2, 6-10; Mc 5, 22-24, 35; 6, 1.
Sâmbătă: 1 Co 4, 1-5; Mt 23, 1-12.
Duminică: la Utrenie – Mc 16, 9-20, iar la Liturghie – 2 Co 1, 21-24; 2, 1-4; Mt 22, 1-14.

Săptămâna a XV-a după Rusalii:
Luni: Ga 2, 11-16; Mc 5, 24-34.
Marţi: Ga 2, 21; 3, 1-7; Mc 6, 1-7.
Miercuri: Ga 3, 15-22; Mc 6, 7-13.
Joi: Ga 3, 23-29; 4, 1-5; Mc 6, 30-45.
Vineri: Ga 4, 8-21; Mc 4, 8-21; Mc 4, 43-53.
Sâmbătă: 1 Co 4, 17-21; 5, 1-5; Mt 24, 1-13.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 1-12, iar la Liturghie – 2 Co 4, 6-15; Mt 22, 35-46.

Săptămâna a XVI-a după Rusalii:
Luni: Ga 4, 28-31; 5, 10; Mc 6, 54-56; 7, 1-8.
Marţi: Ga 5, 11-21; Mc 7, 5-16.
Miercuri: Ga 6, 2-10; Mc 7, 14-24.
Joi: Ef 1, 1-9; Mc 7, 24-30.
Vineri: Ef 1, 7-17; Mc 8, 1-10.
Sâmbătă: 1 Co 10, 23-28; Mt 24, 34-44.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 12-35, iar la Liturghie – 2 Co 6, 1-10; Mt 25, 14-30.

Săptămâna a XVII-a după Rusalii:
Luni: Ef 1, 22-23; 2, 1-4; Mc 10, 46-52.
Marţi: Ef 2, 19-22; 3, 1-7; Mc 11, 11-23.
Miercuri: Ef 3, 8-21; Mc 11, 23-26.
Joi: Ef 4, 14-17; Mc 11, 27-33.
Vineri: Ef 4, 17-25; Mc 12, 1-12.
Sâmbătă: 1 Co 14, 20-25; Mt 25, 1-13.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 36-53, iar la Liturghie – 2 Co 6, 16-18; 7, 1; Mt 15, 21-28.

Săptămâna a XVIII-a după Rusalii:
Luni: Ef 4, 25-32; Lc 3, 19-22.
Marţi: Ef 5, 20-25; Lc 3, 23-38; 4, 1.
Miercuri: Ef 5, 25-33; Lc 4, 1-15.
Joi: Ef 5, 33; 6, 3-9; Lc 4, 16-22.
Vineri: Ef 6, 18-24; Lc 4, 22-30.
Sâmbătă: 1 Co 15, 39-45; Lc 4, 31-36.
Duminică: la Utrenie – In 20, 1-10, iar la Liturghie – 2 Co 9, 6-11; Lc 5, 1-11.

Săptămâna a XIX-a după Rusalii:
Luni: Flp 1, 1-7; Lc 4, 38-44.
Marţi: Flp 1, 8-14; Lc 5, 12-16.
Miercuri: Flp 1, 12-19; Lc 5, 33-39.
Joi: Flp 1, 20-27; Lc 6, 12-19.
Vineri: Flp 1, 27-30; 2, 1-4; Lc 6, 17-23.
Sâmbătă: 1 Co 15, 58; 16, 1-3; Lc 5, 17-26.
Duminică: la Utrenie – In 20, 11-18, iar la Liturghie – 2 Co 11, 31-33; 12, 1-9; Lc 6, 31-36.

Săptămâna a XX-a după Rusalii:
Luni: Flp 2, 12-16; Lc 6, 24-30.
Marţi: Flp 2, 16-23; Lc 6, 37-45.
Miercuri: Flp 2, 24-30; Lc 6, 46-49; 7, 1.
Joi: Flp 3, 1-8; Lc 7, 17-30.
Vineri: Flp 2, 8-19; Lc 7, 31-35.
Sâmbătă: 2 Co 1, 8-11; Lc 5, 27-32.
Duminică: la Utrenie – In 20, 19-31, iar la Liturghie – Ga 1, 11-19; Lc 7, 11-16.

Săptămâna a XXI-a după Rusalii:
Luni: Flp 4, 10-23; Lc 7, 36-50.
Marţi: Col 1, 1-11; Lc 8, 1-3.
Miercuri: Col 1, 18-23; Lc 8, 22-25.
Joi: Col 1, 24-29; Lc 9, 7-11.
Vineri: Col 2, 1-7; Lc 9, 12-18.
Sâmbătă: 2 Co 3, 12-18; Lc 6, 1-10.
Duminică: la Utrenie – In 21, 1-14, iar la Liturghie – Ga 2, 16-20; Lc 8, 5-15.

Săptămâna a XXII-a după Rusalii:
Luni: Col 2, 13-20; Lc 9, 18-22.
Marţi: Col 2, 20-23; 3, 1-3; Lc 9, 23-27.
Miercuri: Col 3, 17-25; 4, 1-2; Lc 9, 44-50.
Joi: Col 4, 2-9; Lc 9, 49-56.
Vineri: Col 4, 10-18; Lc 10, 1-15.
Sâmbătă: 2 Co 5, 1-10; Lc 7, 1-10.
Duminică: la Utrenie – In 21, 15-25, iar la Liturghie – Ga 6, 11-18; Lc 16, 19-31.

Săptămâna a XXIII-a după Rusalii:
Luni: 1 Tes 1, 1-5; Lc 10, 22-24.
Marţi: 1 Tes 1, 6-10; Lc 11, 1-10.
Miercuri: 1 Tes 2, 1-8; Lc 11, 9-13.
Joi: 1 Tes 2, 9-14; Lc 11, 14-23.
Vineri: 1 Tes 2, 14-20; Lc 11, 23-26.
Sâmbătă: 2 Co 8, 1-5; Lc 8, 16-12.
Duminică: la Utrenie Mt 28, 16-28, iar la Liturghie – Ef 2, 4-10; Lc 8, 26-39.

Săptămâna a XXIV-a după Rusalii:
Luni: 1 Tes 2, 20; 3, 1-8; Lc 11, 29-33.
Marţi: 1 Tes 3, 8-13; Lc 11, 34-41.
Miercuri: 1 Tes 4, 1-12; Lc 11, 42-46.
Joi: 1 Tes 4, 18; 5, 1-10; Lc 11, 47-54; 12, 1.
Vineri: 1 Tes 5, 9-13, 24-28; Lc 12, 2-12.
Sâmbătă: 2 Co 11, 1-6; Lc 9, 1-9.
Duminică: la Utrenie – Mc 16, 1-8, iar la Liturghie – Ef 2, 14-22; Lc 8, 41-56.

Săptămâna a XXV-a după Rusalii:
Luni: 2 Tes 1, 1-10; Lc 12, 13-15, 22-31.
Marţi: 2 Tes 1, 10-12; 2, 1-2; Lc 12, 42-48.
Miercuri: 2 Tes 2, 1-12; Lc 12, 49-59.
Joi: 2 Tes 2, 13-17; 3, 1-5; Lc 13, 1-9.
Vineri: 2 Tes 3, 16-18; Lc 13, 31-35.
Sâmbătă: Ga 1, 3-10; Lc 9, 37-43.
Duminică: la Utrenie – Mc 16, 9-20, iar la Liturghie – Ef 4, 1-7; Lc 10, 25-37.

Săptămâna a XXVI-a după Rusalii:
Luni: 1 Tim 1, 1-7; Lc 14, 1, 12-25.
Marţi: 1 Tim 1, 8-14; Lc 14, 25-35.
Miercuri: 1 Tim 1, 18-20; 2, 8-15; Lc 15, 1-10.
Joi: 1 Tim 3, 1-13; Lc 16, 1-9.
Vineri: 1 Tim 4, 4-8, 16; Lc 16, 15-18; 17, 1-4.
Sâmbătă: Ga 3, 8-12; Lc 9, 57-62.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 1-12, iar la Liturghie – Ef 6, 9-19; Lc 12, 16-21.

Săptămâna a XXVII-a după Rusalii:
Luni: 1 Tim 5, 1-10; Lc 17, 20-25.
Marţi: 1 Tim 5, 11-12; Lc 17, 26-37.
Miercuri: 1 Tim 5, 22-25; 6, 1-11; Lc 18, 15-17, 26-30.
Joi: 1 Tim 6, 17-21; Lc 18, 31-34.
Vineri: 2 Tim 1, 1-2, 8-18; Lc 19, 12-28.
Sâmbătă: Ga 5, 22-26; 6, 1-2; Lc 10, 19-21.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 12-35, iar la Liturghie – Ef 6, 10-17; Lc 13, 10-17.

Săptămâna a XXVIII-a după Rusalii:
Luni: 2 Tim 2, 20-26; Lc 19, 37-44.
Marţi: 2 Tim 3, 16-17; 4, 1-4; Lc 19, 45-48.
Miercuri: 2 Tim 4, 9-22; Lc 20, 1-8.
Joi: Tit 1, 5-14; Lc 20, 9-18.
Vineri: Tit 1, 15-16; 2, 1-10; Lc 20,19-26.
Sâmbătă: Ef 1, 16-23; Lc 12, 32-40.
Duminică: la Utrenie – Lc 24, 36-53, iar la Liturghie – Col 1, 12-18; Lc 14, 16-24.

Săptămâna a XXIX-a după Rusalii:
Luni: Evr 3, 5-11, 17-19; Lc 20, 27-44.
Marţi: Evr 4, 1-13; Lc 21, 12-19.
Miercuri: Evr 5, 11-14; 6, 1-8; Lc 21, 5-8, 10-11, 20-24.
Joi: Evr 7, 1-6; Lc 21, 28-33.
Vineri: Evr 7, 18-25; Lc 21, 37-38; 22, 1-8.
Sâmbătă: Ef 2, 11-13; Lc 13, 18-29.
Duminică: la Utrenie – In 20, 1-10, iar la Liturghie – Col 3, 4-11, Lc 17, 12-19.

Săptămâna a XXX-a după Rusalii:
Luni: Evr 8, 7-13; Mc 8, 11-21.
Marţi: Evr 9, 8-23; Mc 8, 22-26.
Miercuri: Evr 10, 1-18; Mc 8, 30-34.
Joi: Evr 10, 35-39; 11, 1-7; Mc 9, 10-16.
Vineri: Evr 11, 8-16; Mc 9, 33-41.
Sâmbătă: Ef 5, 1-8; Lc 14, 1-11.
Duminică: la Utrenie – In 20, 11-18, iar la Liturghie – Col 3, 12-16; Lc 18, 18-27.

Săptămâna a XXXI-a după Rusalii:
Luni: Evr 11, 17-31; Mc 9, 42-50; 10, 1-2.
Marţi: Evr 12, 25-29; Mc 10, 2-12.
Miercuri: Iac 1, 1-18; Mc 10, 11-16.
Joi: Iac 1, 19-27; Mc 10, 17-27.
Vineri: Iac 2, 1-13; Mc 10, 23-32.
Sâmbătă: Col 1, 1-6; Lc 16, 10-15.
Duminică: la Utrenie – In 20, 19-31, iar la Liturghie – 1 Tim 1, 15-17; Lc 18, 35-43.

Săptămâna a XXXII-a după Rusalii:
Luni: Iac 2, 14-26; Mc 10, 46-52.
Marţi: Iac 3, 1-10; Mc 11, 11-23.
Miercuri: Iac 3, 11-18; 4, 1-6; Mc 11, 22-26.
Joi: Iac 4, 7-17; 5, 1-9; Mc 11, 27-33.
Vineri: 1 Ptr 1, 1-25; 2, 1-10; Mc 12, 1-12.
Sâmbătă: 1 Tes 5, 14-23; Lc 17, 3-10.
Duminică: la Utrenie – In 21, 1-14, iar la Liturghie – 1 Tim 4, 9-15; Lc 19, 1-10.

Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii:
Luni: 1 Ptr 2, 21-25; 3, 1-9; Mc 12, 13-17.
Marţi: 1 Ptr 3, 10-22; Mc 12, 18-27.
Miercuri: 1 Ptr 4, 1-11; Mc 12, 28-37.
Joi: 1 Ptr 4, 12-19; 5, 1-5; Mc 12, 38-44.
Vineri: 2 Ptr 1, 1-10; Mc 13, 1-8.
Sâmbătă: 2 Tim 2, 11-19; Lc 18, 2-8.
Duminica Vameşului şi a Fariseului:
La Utrenie, Evanghelia Învierii care va fi de rând, iar la Liturghie – 2 Tim 3, 10-15; Lc 18, 10-14.

Săptămâna a XXXIV-a după Rusalii:
Luni: 2 Ptr 1, 20-21; 2, 1-9; Mc 13, 9-13.
Marţi: 2 Ptr 2, 9-22; Mc 13, 14-23.
Miercuri: 2 Ptr 3, 1-18; Mc 13, 24-31.
Joi: 1 In 1, 8-10; 2, 1-6; Mc 13, 31-37; 14, 1-2.
Vineri: 1 In 2, 7-17; Mc 14, 3-9.
Sâmbătă: 2 Tim 3, 1-9; Lc 20, 46-47; 21, 1-4.
Duminica Fiului Risipitor: La Utrenie, Evanghelia Învierii care va fi de rând, iar la Liturghie – 1 Co 6, 12-20; Lc 15, 11-32.

Săptămâna a XXXV-a după Rusalii:
Luni: 1 In 2, 18-29; 3, 1-8; Mc 11, 1-11.
Marţi: 1 In 3, 9-22; Mc 14, 10-42.
Miercuri: 1 In 3, 21-24; 4, 1-11; Mc 14, 43-72; 15, 1.
Joi: 1 In 4, 20-21; 5, 1-21; Mc 15, 1-15.
Vineri: 2 In 1, 1-13; Mc 15, 22, 25, 33-41.
Sâmbătă: 1 Co 10, 23-38; Lc 21, 8-9, 25-27, 33-36.
Răposaţi: 1 Tes 4, 13-17; In 5, 24-30.
Duminica lăsatului sec de carne: La Utrenie, Evanghelia Învierii care va fi de rând, iar la Liturghie – 1 Co 8, 8-13; 9, 1-2; Mt 25, 31-46.

APOSTOLUL ŞI EVANGHELIA SÂMBETELOR ŞI DUMINICILOR DIN SFÂNTUL ŞI MARELE POST

Săptămâna I a Postului:
Luni: Paremii – la Vecernie: Is 1, 1-20.
Marţi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 1, 19-2, 3; la Vecernie: Fc 1, 1-13; Pr 1, 1-20.
Miercuri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 2, 3-11; la Vecernie: Fc 1, 14-23; Pr 1, 20-33.
Joi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 2, 11-21; la Vecernie: Fc 1, 24-2, 3; Pr 2, 1-22.
Vineri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 3, 1-13; la Vecernie: Fc 2, 4-19; Pr 3, 1-18.
Sâmbătă: Paremii – la Vecernie: Fc 2, 20-3, 20; Pr 3, 19-34; La Liturghie: Apostolul zilei – Evr 1, 1-12; Apostolul Sfântului – 2 Tim 2, 1-10; Evanghelia zilei – Mc 2, 23-28; 3, 1-5; Evanghelia Sfântului – In 15, 17-27; 16, 1-2.
Duminică: La Utrenie: Evanghelia Învierii. La Liturghie: Evr 11, 24-26, 32-40; In 1, 43-51.

Săptămâna a II-a a Postului:
Luni: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 4, 2-5, 7.
Marţi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 5, 7-16; la Vecernie: Fc 3, 21-4, 7; Pr 3, 34-4, 22.
Miercuri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 5, 16-25; la Vecernie: Fc 4, 8-15; Pr 5, 1-15.
Joi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 6, 1-12; La Vecernie: Fc 4, 16-26; Pr 5, 15-6, 3.
Vineri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 7, 1-14; la Vecernie: Fc 5, 1-24; Pr 6, 3-20.
Sâmbătă: Paremii – la Vecernie: Fc 5, 32-6, 8; Pr 6, 20-35; La Liturghie: Evr 3, 12-16; al morţilor: 1 Tes 4, 13-17; Evanghelia zilei – Mc 1, 35-44; a morţilor – In 5, 24-30.
Duminică: La Utrenie: Evanghelia Învierii, iar la Liturghie Apostolul zilei – Evr 1, 10-14; 2, 1-3; al Sfântului Evr 7, 20-28; 8, 1-2; Evanghelia zilei – Mc 2, 1-12; a Sfântului – In 10, 9-16.

Săptămâna a III-a a Postului:
Luni: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 8, 13-9, 6.
Marţi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 9, 8-20; la Vecernie: Fc 6, 9-22; Pr 8, 1-21.
Miercuri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 10, 12-20; la Vecernie: Fc 7, 1-5; Pr 8, 32-9, 11.
Joi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 11, 10-12, 2; la Vecernie: Fc 7, 6-9; Pr 9, 12-18.
Vineri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 13, 2-13; la Vecernie: Fc 7, 11-24; Pr 10, 1-22.
Sâmbătă: Paremii – la Vecernie: Fc 8, 4-20; Pr 10, 31-11, 12; La Liturghie: Evr 10, 32-38; al morţilor – 1 Tes 4, 13-17; Evanghelia zilei – Mc 2, 14-17; a morţilor – In 5, 24-30.
Duminică: La Utrenie: Evanghelia Învierii, iar la Liturghie – Evr 4, 14-16; 5, 1-6; Mc 8, 34-38; 9, 1.

Săptămâna a IV-a a Postului:
Luni: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 14, 24-32.
Marţi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 25, 1-9; la Vecernie: Fc 8, 21-9, 7; Pr 11, 19-12, 6.
Miercuri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 26, 21-27, 7; la Vecernie: Fc 9, 8-17; Pr 12, 8-22.
Joi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 28, 14-22; la Vecernie: Fc 9, 18-10, 1; Pr 12, 23-13, 10.
Vineri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 29, 13-23; la Vecernie: Fc 10, 32-11, 9; Pr 13, 19-14, 6.
Sâmbătă: Paremii – la Vecernie: Fc 12, 1-7; Pr 14, 15-26; La Liturghie: Apostolul zilei – Evr 6, 9-12; al morţilor 1 Co 4, 13-17. Evanghelia zilei – Mc 7, 31-37, a morţilor – In 5, 24-30.
Duminică: La Utrenie: Evanghelia Învierii, iar la Liturghie Apostolul zilei – Evr 6, 13-20; al Sfântului – Ef 5, 8-19; Evanghelia zilei – Mc 9, 17-32; a Sfântului – Mt 4, 25; 5, 1-12.

Săptămâna a V-a a Postului:
Luni: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 37, 33-38, 6.
Marţi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 40, 18-31; la Vecernie: Fc 13, 12-18; Pr 14, 27-15, 14.
Miercuri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 41, 4-14; la Vecernie: Fc 15, 1-15; Pr 15, 7-19.
Joi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 42, 5-16; la Vecernie: Fc 17, 1-9; Pr 15, 20-16, 9.
Vineri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 45, 11-18; la Vecernie: Fc 18, 20-33; Pr 16, 16-17, 16.
Sâmbătă: Paremii – la Vecernie: Fc 22, 1-18; Pr 17, 17-18, 5; La Liturghie: Evr 9, 24-28; al Născătoarei – Evr 9, 1-7; Evanghelia – Mc 8, 27-31; a Născătoarei – Lc 10, 38-42; 11, 27-28.
Duminică: La Utrenie: Evanghelia Învierii, iar la Liturghie Apostolul zilei – Evr 9, 11-14, al Cuviosului – Ga 3, 23-29; Evanghelia zilei – Mc 10, 32-45, a Cuviosului – Lc 7, 36-50.

Săptămâna a VI-a a Postului (a Floriilor):
Luni: la Ceasul al VI-lea: Is 48, 17-49, 4.
Marţi: la Ceasul al VI-lea: Is 49, 6-10; la Vecernie: Fc 27, 141; Pr 19, 16-25.
Miercuri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 58, 1-11; la Vecernie: Fc 31, 3-16; Pr 31, 3-21.
Joi: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 65, 8-16; la Vecernie: Fc 43, 26-31; 45, 1-16; Pr 21, 23-22, 4.
Vineri: Paremii – la Ceasul al VI-lea: Is 66, 10-24; la Vecernie: Fc 46, 1-7; Pr 23, 15-24, 5.
Sâmbătă: Paremii – la Vecernie: Fc 49, 33-50, 26; Pr 31, 8-31; La Liturghie: Evr 12, 28; 13, 1-8. Evanghelia – In 11, 1-45.
Duminică: Paremii – La Vecernia Mare: Fc 49, 1-2, 8-12; Sof 3, 14-19; Za 9, 9-15; La Utrenie: Mt 21, 1-11, 15-17, iar la Liturghie – Flp 4, 4-9; In 12, 1-18.

APOSTOLUL ÅžI EVANGHELIA DIN SĂ‚PTĂ‚MÂNA PATIMILOR
În Sfânta şi Marea Luni:
Paremii – la Ceasul al VI-lea: Iz 1, 1-20; la Liturghie, dimineaţa unită cu Vecernia: Iş 1, 1-20; Iov 1, 1-12; La Utrenie – Mt 21, 18-44, iar la Liturghie – Mt 24, 3-35.

În Sfânta şi Marea Marţi:
Paremii – la Ceasul al VI-lea: Iz 1, 21-28; la Liturghie, dimineaţa, unită cu Vecernia: Iş 2, 5-10; Iov 1, 13-22; La Utrenie – Mt 22, 15-46; 23, 1-39, iar la Liturghie – Mt 24, 36-51; 25, 1-46; 26, 1-2.

În Sfânta şi Marea Miercuri:
Paremii – la Ceasul al VI-lea: Iz 2, 3-3, 3; la Liturghie, dimineaţa, unită cu Vecernia: Iş 2, 11-22; Iov 2, 1-10; La Utrenie – In 12, 17-50, iar la Liturghie – Mt 24, 6-16.

În Sfânta şi Marea Joi:
Paremii – la Ceasul I: Ir 11, 18-12, 15; la Liturghie (a Sf. Vasile), dimineaţa, unită cu Vecernia: Iş 19, 10-19; Iov 38, 1-23; 42, 1-5; Is 50, 4-11; La Utrenie – Lc 22, 1-39, iar la Liturghie – Ps 2, 2; Ps 2, 1; 1 Co 11, 23-32. Evanghelia înainte de spălare, Mt 26, 2-20. După spălare, In 13, 3-17; Mt 26, 21-39; Lc 22, 43-44; Mt 26, 40-75; 27, 1-2.

Cele 12 Evanghelii ale Patimilor:
Evanghelia I-a – In 13, 31-38; 14; 15; 16; 17; 18, 1.
Evanghelia a II-a – In 18, 1-28.
Evanghelia a III-a – Mt 26, 57-75.
Evanghelia a IV-a – Mt 18, 28-40; 19, 1-6.
Evanghelia a V-a – Mt 27, 3-23.
Evanghelia a VI-a – Mc 15, 16-32.
Evanghelia a VII-a – Mt 27, 33-54.
Evanghelia a VIII-a – Lc 23, 32-49.
Evanghelia a IX-a – In 19, 25-37.
Evanghelia a X-a – Mc 15, 43-47.
Evanghelia a XI-a – In 19, 38-42.
Evanghelia a XII-a – Mt 27, 62-66.

În Sfânta şi Marea Vineri la Ceasurile Împărăteşti:
Ceasul I: Paremii: Za 11, 10-14; 13, 6-7; 14, 7-9, 20-21; Ps 8, 9; Ga 6, 14-18; Mt 27, 1-56.
Ceasul al III-lea: Paremii: Is 50, 4-11; Ps 117, 14; Ps 117, 18; Rm 5, 6-10; Mc 15, 16-41.
Ceasul al VI-lea: Paremii: Is 52, 13-54, 1; Ps 19, 1; Ps 27, 12; Evr 2, 11-18; Lc 23, 32-40.
Ceasul al IX-lea: Paremii: Iş 33, 11-23; Iov 42, 12-17; Is 52, 13-54, 1; Ps 114, 3; Ps 114, 4; Evr 10, 19-31; In 18, 28-40; 19, 1-37.
În Sfânta şi Marea Vineri, seara: Ps 87, 6; Ps 87, 1; 1 Co 1, 18-24; 2, 1-2; Mt 27, 1-54; In 19, 31-37; Mt 27, 55-61.
În Sfânta şi Marea Sâmbătă: Paremii – la Denia Prohodului: Iz 37, 1-14; la Sf. Liturghie (a Sf. Vasile), unită cu Vecernia: Fc 1, 1-13; Is 60, 1-16; Iş 12, 1-11; Iona 1-4; Ios 5, 10-15; Iş 13, 20-15, 19; Sof 3, 8-15; 3 Rg 17, 8-24; Is 61, 10-62, 5; Fc 22, 1-18; Is 61, 1-10; 4 Rg 4, 8-37; Is 63, 11-64, 4; Ir 31, 31-34; Dn 3, 1-23; Tin 1, 1-65; La Utrenie, după Doxologie – Ps 9, 32; Ps 9, 1; 1 Co 5, 6-8; Ga 3, 13-14; Mt 27, 62-66, iar la Liturghie – Ps 65, 3; Ps 65, 1; Rm 6, 3-11; Mt 28, 1-20.

Cele 11 Evanghelii ale Învierii:
Evanghelia I-a – Mt 28, 16-20.
Evanghelia a II-a – Mc 16, 1-8.
Evanghelia a III-a – Mc 16, 9-20.
Evanghelia a IV-a – Lc 24, 1-12.
Evanghelia a V-a – Lc 24, 13-35.
Evanghelia a VI-a – Lc 24, 36-53.
Evanghelia a VII-a – In 20, 1-10.
Evanghelia a VIII-a – In 20, 11-18.
Evanghelia a XIX-a – In 20, 19-31.
Evanghelia a X-a – In 21, 1-14.
Evanghelia a XI-a – In 21, 15-25.

Apostolul Åži Evanghelia Înainte Åži după Praznicele ÎmpărăteÅžti:
Duminica înainte de ziua Crucii: Ps 27, 9; Ps 27, 1; Ga 6, 11-18; In 3, 13-17.
Duminica după ziua Crucii: Ps 115, 6; Ps 115, 3; Ga 2, 16-20; Mc 8, 34-38; 9, 1.
Duminica înainte de Crăciun: Ps Evr 11, 9-10, 32-40; Mt 1, 1-25.
Duminica după Crăciun: Ps 67, 26; Ga 1,11-19; Mt 2, 13-23.
Duminica înainte de Botez: Ps 27, 9; Ps 27, 1; 2 Tim 4, 5-8; Mc 1, 1-8.
Duminica după Botez: Ps 32, 22; Ps 32, 1; Ef 4, 7-13; Mt 4, 12-17.

Apostolul Åži Evanghelia celor 12 Praznice ÎmpărăteÅžti
1. La Naşterea Maicii Domnului: la Utrenie – Lc 1, 39-49, 56, iar la Liturghie – Lc 1, 47; Lc 1, 48; Flp 2, 5-11; Lc 10, 33-42; 11, 27-28.
2. La Înălţarea Sfintei Cruci: la Utrenie – In 12, 28-36, iar la Liturghie – Ps 98, 5; Ps 98, 1; 1 Co 1, 18-24; In 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.
3. La Intrarea în Biserică a Maicii Domnului: la Utrenie – Lc 1, 39-49, 56, iar la Liturghie – Lc 1, 47; Lc 1, 48; Evr 9, 1-7; Lc 11, 38-42; 11, 27-28.
4. La Naşterea Domnului: la Utrenie – Mt 1, 18, 24, iar la Liturghie – Ps 65, 4; Ps 65, 1; Ga 4, 4-7; Mt 2, 1-12.
5. La Botezul Domnului: la Utrenie – Mc 1, 9-11, iar la Liturghie – Ps 117, 26; Ps 135, 1; Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Mt 3, 13-17.
6. La Întâmpinarea Domnului: la Utrenie – Lc 2, 25-32, iar la Liturghie – Lc 1, 47; Lc 1, 48; Evr 7, 7-17; Lc 2, 22-40.
7. La Buna-Vestire: la Utrenie – Lc 1, 39-49, 56, iar la Liturghie – Lc 1, 47; Lc 1, 48; Evr 2, 11-18; Lc 1, 24-38.
8. La Schimbarea la faţă: la Utrenie – Lc 9, 28-36, iar la Liturghie – Ps 103, 25; Ps 103, 1; 2 Ptr 1, 10-17; Mt 17, 1-9.
9. La Adormirea Maicii Domnului: la Utrenie – Lc 1, 39-49, 56, iar la Liturghie – Lc 1, 47; Lc 1, 48; Flp 2, 5-11; Lc 10, 38-42; 11, 27-28.
10. La Intrarea Domnului în Ierusalim (Florii): la Utrenie – Mt 21, 1-11, 15-17, iar la Liturghie – Ps 117, 26; Ps 135, 1; Flp 4, 4-9; In 12, 1-8.
11. La Înălţarea Domnului: la Utrenie – Mc 16, 9-20, iar la Liturghie – Ps 56, 5; Ps 56, 7; FA 1, 1-12; Lc 24, 36-53.
12. La Duminica Rusaliilor: la Utrenie – In 20, 19-23, iar la Liturghie – Ps 18, 4; Ps 18, 1; FA 2, 1-11; In 7, 37-53; 8, 12.

Apostolul Åži Evanghelia de obÅžte, la Sfinţi:
1. La zilele Maicii Domnului: la Utrenie – Lc 1, 39-49, 56, iar la Liturghie – Flp 2, 5-11; Evr 9, 1-7; Lc 10, 38-42; 11, 27-28.
2. La îngeri: la Utrenie – Mt 13, 24-30, 37-43, iar la Liturghie – Evr 2, 2-10; Lc 10, 16-21.
3. La prooroci: la Utrenie – Mt 23, 29-39, iar la Liturghie – Iac 5, 10-20; 1 Co 14, 20-25; sau Evr 6, 13-20; Lc 4, 22-30; sau Lc 11, 47-54; 12, 1.
4. La un apostol: la Utrenie – In 21, 15-25, iar la Liturghie – 1 In 1, 1-7; Lc 10, 16-21.
5. La mai mulţi apostoli: la Utrenie – Lc 10, 1-15, iar la Liturghie – 1 Co 4, 9-16; Mt 9, 36-38; 10, 1-8.
6. La un ierarh: la Utrenie – In 10, 1-9, iar la Liturghie – Evr 7, 26-28; 8, 1-2; In 10, 9-16.
7. La mai mulţi ierarhi: la Utrenie – In 10, 9-16, iar la Liturghie – Evr 8, 17-21; Mt 5, 14-19.
8. La un mucenic: la Utrenie – Lc 21, 12-19, iar la Liturghie – 2 Tim 2, 1-10; In 15, 17-27; 16, 1-2.
9. La mai mulţi mucenici: la Utrenie – Lc 21, 12-19, iar la Liturghie – Rm 8, 28-29; sau Evr 11, 33-40; Mt 10, 16-22.
10. La un sfinţit mucenic: la Liturghie – Evr 13, 7-16; Lc 12, 32-40.
11. La mai mulţi sfinţiţi mucenici: la Utrenie – Mt 12, 1-8, iar la Liturghie – Evr 5, 4-10; sau Flp 3, 20-21; 4, 1-4; Lc 12, 8-12; sau 6, 17-23; sau 10, 22-24; sau 14, 25-35.
12. La o Sfântă muceniţă: la Utrenie – Mc 5, 24-34, iar la Liturghie – 2 Co 6, 1-10; sau Ga 3, 22-29; Mt 15, 21-28.
13. La cuvioşi şi nebuni pentru Hristos: la Utrenie – Lc 6, 17-23, iar la Liturghie – Ga 5, 22-26; 6, 1-21; Mt 4, 25; 5, 1-21.
14. La un cuvios mucenic: la Liturghie – 2 Tim 1, 3-18; Mc 8, 34-38; 9, 1.
15. La mai mulţi cuvioşi şi preacuvioşi mucenici: la Utrenie – Lc 6, 31-36, iar la Liturghie – Rm 8, 28-39; Mc 8, 34-38; 9, 1.
16. La o cuvioasă şi o preacuvioasă: la Utrenie – Mt 25, 1-13, iar la Liturghie – Ga 3, 23-29; Lc 7, 36-50.
17. La preacuvioase muceniţe: la Utrenie – Mt 10, 16-22, iar la Liturghie – Ga 3, 23-29; 4, 1-5; Mt 5, 14-19.
18. La mărturisitori: la Liturghie – Ef 6, 10-17; Lc 12, 8-12.
19. La sfinţii doctori fără de arginţi: la Liturghie – 1 Co 12, 27-31; 13, 1-8; Mt 9, 36-38; 10, 1-8.

Apostolul Åži Evanghelia la morţi:
Luni: Ps 31, 12; Ps 31, 1; Rm 14, 5-9; In 5, 17-24.
Marţi: Ps 24, 14; Ps 64, 4; 1 Co 15, 39-45; In 5, 24-30, Miercuri: Ps 31, 12; Ps 31, 1; 2 Co 5, 1-10; In 6, 35-39.
Joi: Ps 63, 10; Ps 63, 1; 1 Co 15, 20-28; In 6, 40-44.
Vineri: Ps 31, 12; Ps 31, 1; 1 Co 15, 47-57; In 6, 48-54.
Sâmbătă: Ps 24, 14; Ps 64, 4; 1 Tes 4, 13-17; In 5, 24-30.

APOSTOLUL ÅžI EVANGHELIA PENTRU DIFERITE TREBUINÅ¢E:

La Sfântul Maslu:
1. Ps 32, 22; Ps 32, 1; Iac 5, 10-20; Lc 10, 25-27.
2. Ps 117, 14; Ps 117, 18; Rm 15, 1-7; Lc 19, 1-10.
3. Ps 26, 1; Ps 26, 2; 1 Co 12, 27-31; 13, 1-8; Mt 10, 1, 5-8.
4. Ps 102, 2; Ps 102, 1; 2 Co 6, 16-18; 7, 1; Mt 8, 14-23.
5. Ps 11, 7; Ps 11, 1; 2 Co 1, 8-11; Mt 25, 1-13.
6. Ps 50, 1; Ps 50, 10; Ga 5, 22-26; 6, 1-2; Mt 15, 21-28.
7. Ps 6, 1; Ps 6, 2; 1 Tes 5, 14-23; Mt 9, 9-13.

La sfinţirea Bisericii: Ps 26, 1; Ps 26, 2; Evr 2, 11-18; Ps 44, 16; Evr 9, 1-7; Ps 92, 7; Ps 92, 1; Evr 3, 1-4; Mt 16, 13-19; Lc 10, 38-42; 11, 27-28; In 10, 22-28.

La vreme de secetă: Ps 32, 7; Iac 5, 7-9, 17-18; Mt 15, 1-6.

La prea multă ploaie: Ps 68, 1; Ps 68, 2; Rm 8, 22-27; Mt 7, 7-11.

La cutremur: Ps 27, 12; Ps 27, 1; Evr 12, 11-13, 25-27; Mt 8, 23-27.

La orice nevoie: Mc 11, 23-26.

Pentru cei ce fac milostenie: Mt 6, 7-11.

Pentru bolnavi: Iac 3, 10-16; 5, 10-20; Mt 8, 14-23; Mc 5, 24-34; In 4, 46-54; Lc 9, 1-6.

La tunderea monahilor: Ps 26, 1; Ps 26, 2; Ef 6, 10-17; Mt 10, 37-42; 11, 1.

La orice cerere: Ps 12, 5; Ef 5, 9-21; Mt 7, 7-11; Mc 11, 22-26; Lc 18, 2-8; Mt 7, 7-8.

La Sfântul Botez: Ps 26, 1; Ps 26, 2; Rm 6, 3-11; Mt 28, 16-20.

La Sfânta Cununie: Ps 20, 3; Ef 5, 20-33; In 2, 1-11.

La Sfânta Taină a Pocăinţei: Mt 9, 9-13 sau Lc 15, 1-10.

La cei chinuiţi de duh rău: Mt 8, 28-34; 9, 1; sau Mt 17, 14-23; sau Mc 5, 1-20; sau Mc 9, 17-32; sau Lc 9, 37-43.

La îngroparea monahilor şi mirenilor: Ps 29, 8; 1 Tes 4, 13-17; In 5, 24-30.

La îngroparea preoţilor:
1. Ps 114, 7; 1 Tes 4, 13-17; In 5, 24-30.
2. Ps 64, 1; Ps 64, 4; Rm 5, 12-21; In 5, 17-24.
3. Ps 64, 4; Ps 101, 12; 1 Co 15, 1-11; In 6, 35-39.
4. Ps 24, 13; Ps 27, 1; 1 Co 15, 20-28; In 6, 40-44.
5. Ps 64, 1; Ps 24, 13; Rm 14, 6-9; In 6, 40-54.

La înmormântarea pruncilor: Ps 29, 8; Ps 114, 7; 1 Co 15, 39-45; In 6, 35-39.

La Ceasurile Înpărăteşti ale Crăciunului:
Ceasul I: Ps 2, 7; Ps 2, 8; Evr 1, 1-12; Mt 1, 18-24.
Ceasul al III-lea: Ps 86, 5; Ps 86, 1-2; Ga 3, 23-29; Lc 2, 1-20.
Ceasul al VI-lea: Ps 109, 3; Ps 109, 1; Evr 1, 10-14; 2, 1-3; Mt 2, 13-23.
Ceasul al IX-lea: Ps 86, 5; Ps 86, 1-2; Evr 2, 11-18; Mt 2, 13-23.

La Vecernie, în ajunul Crăciunului: Ps 2, 7; Ps 2, 8; Evr 1, 1-13; Lc 2, 1-20.

La Ceasurile Înpărăteşti ale Bobotezei:
Ceasul I: Ps 17, 1-2; Ps 17, 13; FA 13, 25-33; Mt 3, 1-11.
Ceasul al III-lea: Ps 76, 16; Ps 28, 3; FA 19, 1-8; Mc 1, 1-8.
Ceasul al VI-lea: Ps 28, 3; Ps 28, 1; Rm 6, 3-11; Mc 1, 9-11.
Ceasul al IX-lea: Ps 26, 1; Ps 26, 2; Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 13-16.

La Vecernie, în ajunul Bobotezei: Ps 26, 1; Ps 26, 2; 1Co 9, 19-27; Lc 3, 1-18.

La Tedeumuri:
1. La Anul Nou: 1 Tim 2, 1-6; Lc 4, 16-22.
2. La deschiderea Sfântului Sinod: FA 15, 5-11, 22-28, 30-32; Mt 18, 15-20.
3. La deschiderea anului şcolar: Ps 118, 24; 2 Tim 3, 16-17; 4, 2-5; Lc 8, 5-15.
4. Mulţumire pentru toată facerea de bine primită de la Dumnezeu: Ps 12, 5; Rm 13, 1-7; Mc 11, 22-26.

La Sfinţirea Aghiasmei Mari: Ps 26, 1; Ps 26, 2; 1 Co 10, 1-4; Mc 1, 9-11.

La Sfinţirea Aghiasmei Mici: Ps 26, 1; Ps 26, 2; Evr 2, 11-18; In 5, 1-4.

PROCHIMENELE DE LA VECERNIE PENTRU FIECARE ZI LITURGICĂ‚ A SĂ‚PTĂ‚MÂNII:
Luni: Ps 4, 3
Marţi: Ps 22, 7; Ps 22, 1-2
Miercuri: Ps 53, 1; Ps 53, 2
Joi: Ps 123, 8; Ps 120, 1.
Vineri: Ps 58, 10; Ps 58, 1.
Sâmbătă: Ps 92, 1; Ps 92, 2; Ps 92, 7.
Duminică: Ps 133, 1.

PROCHIMENELE DE DINAINTE DE CITIREA APOSTOLULUI PENTRU FIECARE ZI LITURGICĂ‚ A SĂ‚PTĂ‚MÂNII:
Luni: Ps 103, 4; Ps 103, 1.
Marţi: Ps 63, 10; Ps 63, 1.
Miercuri: Lc 1, 47; Lc 1, 48.
Joi: Ps 18, 4; Ps 18, 1.
Vineri: Ps 98, 5; Ps 98, 1.
Sâmbătă: Ps 31, 11; Ps 31, 1.

Lasă un răspuns