Sari la conținut

Sf. Teofan Zavoratul_Duminica 7 dupa Rusalii

din “Talcuiri din Sfanta Scriptura pentru fiecare zi din an”
Sfantul Teofan Zavoratul
Editura Sophia

A şaptea duminică după Cincizecime

[Rom. 15,1-7; Aft. 9,27-35; In. 17,1-13]. „După credinÅ£a voastră fie vouă!”, le-a spus Domnul celor doi orbi, ÅŸi îndată s-au deschis ochii lor. După măsura credinÅ£ei omu¬lui este ÅŸi cercetarea lui de către puterea lui Dumnezeu. Prin credinţă se primeÅŸte, trece ÅŸi în ea se sălăşluieÅŸte ha¬rul. AÅŸa cum plămânii unuia sunt mai mari, iar ai altuia sunt mai mici, ÅŸi primii primesc mai mult aer decât cei din urmă, tot aÅŸa ÅŸi credinÅ£a unuia e mai mare, iar a altuia e mai mică, ÅŸi prima primeÅŸte mai multe daruri de la Dom¬nul, iar cealaltă mai puÅ£ine. Dumnezeu este pretutindeni, cuprinde ÅŸi Å£ine toate ÅŸi Se sălăşluieÅŸte cu plăcere în sufle¬tele omeneÅŸti; dar intră în ele nu cu sila, deÅŸi este Atotpu¬ternic, ci chemându-le, căci nu voieÅŸte să strice stăpânirea pe care i-a dat-o omului asupra voinÅ£ei sale. Pe cel ce se deschide prin credinţă îl umple Dumnezeu cu daruri pes¬te măsură; în cel care se zăvorăşte prin necredinţă nu intră chiar de ar fi aproape. Doamne! Adaugă-ne credinÅ£a, fiindcă ÅŸi credinÅ£a tot darul Tău este. Fiecare din noi însă se cade să mărturisească: „Iar eu sărac sunt ÅŸi sărman” (Ps. 69, 6).

Lasă un răspuns