Sari la conținut

Duminica 29 dupa Rusalii

 

 10-lepers-3.jpg

Duminica 29 dupa Rusalii

Apostol
Col 3, 4-11

4    Când Hristos, viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi împreună cu El vă veţi arăta întru slavă.

5    Prin urmare, ucideÅ£i mădularele voastre cele pământeÅŸti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta cea rea ÅŸi lăcomia – care este închinare la idoli -,

6    din pricina cărora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării,

7    întru care şi voi aţi umblat odinioară, pe când trăiaţi în ele.

8    Acum însă şi voi pe toate să le lepădaţi: mânia, întărâtarea, răutatea, blasfemia, cuvântul neruşinat din gura voastră.

9    Nu vă minÅ£iÅ£i unul pe altul, de vreme ce v’aÅ£i dezbrăcat de omul cel vechi laolaltă cu faptele lui,

10    ÅŸi v’aÅ£i îmbrăcat cu cel nou, care spre cunoaÅŸtere se reînnoieÅŸte după chipul Celui ce l-a zidit.

11    Acolo a nu este elin ÅŸi iudeu, tăiere’mprejur ÅŸi netăiere’mprejur, barbar, scit b, rob, liber, ci Hristos, totul întru toÅ£i.

Evanghelia
Lc 17, 12-19

12    intrând într’un sat, L-au întâmpinat zece bărbaÅ£i leproÅŸi care au stat departe.

13    Şi ei şi-au ridicat glasul, zicând: „Iisuse, Învăţătorule, miluieşte-ne!“

14    Åži văzându-i, El le-a zis: „MergeÅ£i ÅŸi arătaÅ£i-vă preoÅ£ilor“. Åži a fost că’n timp ce ei mergeau, s’au curăţit.

15    Iar unul din ei, văzând că s’a vindecat, s’a întors slăvindu-L cu glas mare pe Dumnezeu.

16    Şi a căzut la picioarele Lui, cu faţa la pământ, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean.

17    Åži răspunzând Iisus, a zis: „Oare nu zece s’au curăţit? Cei nouă unde sunt?

Lasă un răspuns