Duminica 29 dupa Rusalii

Duminica 29 dupa Rusalii

 

 10-lepers-3.jpg

Duminica 29 dupa Rusalii

Apostol
Col 3, 4-11

4    Când Hristos, viaţa voastră, Se va arăta, atunci şi voi împreună cu El vă veţi arăta întru slavă.

5    Prin urmare, ucideţi mădularele voastre cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta cea rea şi lăcomia – care este închinare la idoli -,

6    din pricina cărora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării,

7    întru care şi voi aţi umblat odinioară, pe când trăiaţi în ele.

8    Acum însă şi voi pe toate să le lepădaţi: mânia, întărâtarea, răutatea, blasfemia, cuvântul neruşinat din gura voastră.

9    Nu vă minţiţi unul pe altul, de vreme ce v’aţi dezbrăcat de omul cel vechi laolaltă cu faptele lui,

10    şi v’aţi îmbrăcat cu cel nou, care spre cunoaştere se reînnoieşte după chipul Celui ce l-a zidit.

11    Acolo a nu este elin şi iudeu, tăiere’mprejur şi netăiere’mprejur, barbar, scit b, rob, liber, ci Hristos, totul întru toţi.

Evanghelia
Lc 17, 12-19

12    intrând într’un sat, L-au întâmpinat zece bărbaţi leproşi care au stat departe.

13    Åži ei şi-au ridicat glasul, zicând: „Iisuse, Învăţătorule, miluieşte-ne!“

14    Åži văzându-i, El le-a zis: „Mergeţi şi arătaţi-vă preoţilor“. Åži a fost că’n timp ce ei mergeau, s’au curăţit.

15    Iar unul din ei, văzând că s’a vindecat, s’a întors slăvindu-L cu glas mare pe Dumnezeu.

16    Åži a căzut la picioarele Lui, cu faţa la pământ, mulţumindu-I. Åži acela era samarinean.

17    Åži răspunzând Iisus, a zis: „Oare nu zece s’au curăţit? Cei nouă unde sunt?

Lasă un răspuns