Viewing: Predici

Jul 19

July 19, 2008

Pr. Teofil Paraian_Sfântul Ilie

Pr. Teofil Paraian_Sfântul Ilie

Din „Predici la praznice si sarbatori” Arhim. Teofil Paraian Sfântul Ilie (20 iulie) Sfântul Ilie – un sfânt aspru Preacuvioase părinte stareţ, cinstiţi părinţi, iubiţi fraţi şi iubiţi credincioşi, Suntem în cuprinsul unei sărbători unice în felul ei, pentru că în această zi de 20 iulie pomenim cu sărbătorire pe un sfânt din Vechiul Testament – îl pomenim pe Sfântul Ilie. Sărbătoarea aceasta este singura din luna iulie – şi singura din tot calendarul – închinată unui sfânt din Vechiul…

Posted in Pr.Teofil Pârâian, Predici | By

Apr 29

April 29, 2008

Sf.Ignatie Briancianinov_La Duminica Tomii

Sf.Ignatie Briancianinov_La Duminica Tomii

din “Predici la Triod si Penticostar”, Sfantul Ignatie Briancianinov Despre creştinism Predică în Duminica Tomei “Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut” (Ioan 20, 29). Aceste cuvinte le-a grăit Domnul credinciosului Său ucenic, care n-a vrut să creadă în învierea Domnului atunci când ea i-a fost adusă la cunoştinţă de către fraţii lui, Apostolii; aceste cuvinte le-a grăit Domnul ucenicului care spusese sus şi tare că el nu va crede în învierea Domnului până ce nu se va căpăta…

Posted in Predici | By

Apr 29

April 29, 2008

Pr.  Cleopa_La Duminica Tomii

Pr. Cleopa_La Duminica Tomii

Pr Cleopa Ilie    Predica la Duminica Tomei ( Despre indoiala in credinta ) Fericiti cei ce n-au vazut si au crezut (Ioan 20, 29) Hristos a inviat ! Iubiti credinciosi, In prima zi a Sfintelor Pasti, seara, ne spune Sfintul Apostol si Evanghelist Ioan, S-a aratat Iisus Hristos inviat ucenicilor Sai, ascunsi de frica iudeilor, intr-o camera incuiata din Ierusalim si le-a spus: Pace voua! Dupa ce i-a linistit, ca erau tulburati si cuprinsi de frica si i-a incredintat…

Posted in Predici | By

Apr 29

April 29, 2008

Sf.Nicolae Velimirovici_Duminica Tomii

Sf.Nicolae Velimirovici_Duminica Tomii

din “Predici” Sfantul Nicolae Velimirovici 21. DUMINICA I-A DUPÃ PAŞTI EVANGHELIA DESPRE ÎNDOIALA ŞI CREDINŢA SF. APOSTOL TOMA Ioan 20:19-31 Şi fiind searã, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis…

Posted in Predici | By

Dec 5

December 5, 2007

Sf.Teofan Zăvorâtul: Duminica 27 după Rusalii

Sf.Teofan Zăvorâtul: Duminica 27 după Rusalii

Din “Tâlcuiri din Sfânta Scriptura pentru fiecare zi in an” Sfantul Teofan Zavoratul Ed. Sophia Bucuresti, 1999 A douăzeci si şaptea duminică după Cincizecime [Efes. 6,10-17; Lc. 13,10-17]. O dată cu praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului începe să se cânte „Hristos Se naşte” în vederea pregătirii credincioşilor pentru a întâmpina după cuviinţă praznicul Naşterii lui Hristos. înţelegând tâlcul acestui fapt, poartă-te ca atare. Adânceşte-te în taina întrupării Fiului Unuia-Născut al lui Dumnezeu, suie până la temeiurile ei, care…

Posted in Predici, Sf.Teofan Zăvorâtul, Talcuiri | By

Dec 5

December 5, 2007

Pr.Teofil Pârâian: Duminica 27 după Rusalii

Pr.Teofil Pârâian: Duminica 27 după Rusalii

Din “Credinţa lucratoare prin iubire – Predici la duminicile de peste an”, Arhim. Teofil Pârâian Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove) Lc. 13, 10-17 Îndreptarea cea întru Hristos Despre îndreptarea trupului şi a sufletului “în mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă” Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi spre semn de împotrivire ” (Lc. 2, 34) Preacuvioase părinte stareţ, cinstiţi părinţi, iubiţi fraţi şi iubiţi credincioşi, Cuvintele pe care le-am pus în…

Posted in Pr.Teofil Pârâian, Predici | By

Oct 14

October 14, 2006

Evanghelia Semănătorului – Sfantul Nicolae Velimirovici

Evanghelia Semănătorului – Sfantul Nicolae Velimirovici

DUMINICA A DOUĂZECI ŞI UNA DUPĂ RUSALII Evanghelia Semănătorului Luca 8, 5-15 lesit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum si a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. Şi alta a căzut pe piatră, si, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. Şi alta a căzut între spini si spinii, crescând cu ea, au înăbusit-o. Şi alta a căzut pe pământul cel bun si, crescând a făcut rod însutit. Acestea…

Posted in Diverse, Predici | By

Oct 10

October 10, 2006

Pilda samarineanului milostiv – Parintele Teofil Paraian

Pilda samarineanului milostiv – Parintele Teofil Paraian

Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv) Lc. 10, 25-37 Suntem zidiţi de Dumnezeu spre fapte bune Iubirea nemărginită a lui Dumnezeu fată de oameni Preacuvioşi părinţi, iubiţi credincioşi, Sunt cunoscute tuturor cuvintele de la slujbe: „ Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie mărire înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!” „ Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului…

Posted in Diverse, Predici | By

Oct 10

October 10, 2006

Invierea fiicei lui Iair – Parintele Teofil Paraian

Invierea fiicei lui Iair – Parintele Teofil Paraian

Duminica a 24-a după Rusalii (Invierea fiicei lui Iair) Lc. 8, 41-56 Credinţa care despovărează şi mântuieşte Credinţa care despovărează “Nu te teme, crede numai şi se va mântui fiica ta “ Iubiţi credincioşi, Cuvintele acestea, “Nu te teme, crede numai şi se va mântui fiica ta “, sunt cuvinte pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a rostit în legătură cu învierea fiicei lui Iair. Cuvintele au fost rostite către Iair ,care era mai marele unei sinagogi. Acesta s-a dus…

Posted in Diverse, Predici | By

Oct 10

October 10, 2006

Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor – Parintele Teofil Paraian

Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor – Parintele Teofil Paraian

Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor) Lc. 8,  26-39 Războiul nevăzut. Cum să trecem de la răutate la bunătate? Cauzele şi temeliile păcatului Iubiţi credincioşi, În Filocalie, volumul I, Sfântului Marcu Ascetul spune că înaintea oricărui păcat merg trei uriaşi: neştiinţa, uitarea şi nepăsarea. Aceşti 3 uriaşi, fie toţi 3 deodată, fie unul dintre ei, merg înaintea oricărui păcat pe care îl face omul cu deplină ştiinţă şi cu deplină voinţă. Sunt unii dintre oameni care…

Posted in Diverse, Predici | By