Sari la conținut

Sf.Teofan Zăvorâtul: Duminica 27 după Rusalii

Din “Tâlcuiri din Sfânta Scriptura pentru fiecare zi in an”
Sfantul Teofan Zavoratul
Ed. Sophia
Bucuresti, 1999

A douăzeci si şaptea duminică după Cincizecime

[Efes. 6,10-17; Lc. 13,10-17]. O dată cu praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului începe să se cânte „Hristos Se naÅŸte” în vederea pregătirii credincioÅŸilor pentru a întâmpina după cuviinţă praznicul NaÅŸterii lui Hristos. înÅ£elegând tâlcul acestui fapt, poartă-te ca atare. AdânceÅŸte-te în taina întrupării Fiului Unuia-Născut al lui Dumnezeu, suie până la temeiurile ei, care se află în sfatul cel mai înainte de veci al lui Dumnezeu privitor la fiinÅ£area lumii si a omului, priveÅŸte răsfrângerea ei în facerea omului, întâmpină cu bucurie cea dintâi bunavestire a ei, care a avut loc îndată după cădere, urmăreÅŸte cu înÅ£elegere descoperirea ei treptată în proorociile ÅŸi preînchipuirile Vechiului Testament; lămureÅŸte-Å£i cine ÅŸi cum s-a pregătit în Israel, sub înrâurirea dumnezeieÅŸtilor rânduieli ÅŸi lucrări de îndrumare ÅŸi pregătire a poporului ales, pentru primirea lui Dumnezeu întrupat; treci, dacă vrei, dincolo de hotarele poporului lui Dumnezeu, adună acolo razele luminii dumnezeieÅŸti care luminează în întuneric ÅŸi închi-puie-Å£i câţi aleÅŸi din toate popoarele au ajuns la presentimentul neobiÅŸnuitei arătări a dumnezeieÅŸtii purtări de grijă pentru oameni. Aceasta va fi o pregătire a minÅ£ii; dar iată, vine postul: pregăteÅŸte-te, aÅŸadar, să posteÅŸti, să te mărturiseÅŸti ÅŸi să te împărtăşeÅŸti cu Sfintele lui Hristos Taine – aceasta va fi o pregătire lucrătoare ÅŸi de viaţă dătătoare. Dacă Domnul îţi va da, ca urmare a acestei pregătiri, să simÅ£i puterea venirii Sale în trup, o vei prăznui nu cu bucurie străină, ci cu bucuria inimii tale.

Lasă un răspuns