Sari la conținut

Sf.Teofan Zăvorâtul: Duminica 28 după Rusalii

Din “Tâlcuiri din Sfânta Scriptura pentru fiecare zi in an”
Sfantul Teofan Zavoratul
Ed. Sophia
Bucuresti, 1999


A douăzeci şi opta duminică după Cincizecime

[Col. 1, 12-18; Lc. 14, 16-24]. „MulÅ£i chemaÅ£i, puÅ£ini aleÅŸi.” ChemaÅ£i sunt toÅ£i creÅŸtinii, iar aleÅŸi, aceia dintre creÅŸtini au atât credinţă, cât si viaţă creÅŸtinească, în primele timpuri ale creÅŸtinismului, la credinţă oamenii erau chemaÅ£i prin propovăduire; noi suntem chemaÅ£i prin însăşi naÅŸterea noastră si prin creÅŸterea primită între creÅŸtini. Åži slavă lui Dumnezeu!

O jumătate din drum, adică intrarea în creÅŸtinism ÅŸi înrădăcinarea temeiurilor acestuia în inima noastră, ce are loc încă din copilărie, o străbatem fără nici o osteneală. CredinÅ£a noastră, ne-am simÅ£i îndemnaÅ£i să credem, ar trebui să fie cu atât mai puternică, iar viaÅ£a cu atât mai vrednică de chemare. AÅŸa a ÅŸi fost, însă de câtva timp lucrurile s-au schimbat la noi. în educaÅ£ia ÅŸcolară sunt îngăduite principii necreÅŸtine, care îi strică pe tineri; în societate au pătruns obiceiuri necreÅŸtineÅŸti, care îi pervertesc pe aceÅŸtia în continuare, după ieÅŸirea din ÅŸcoală, ÅŸi nu e lucru de mirare dacă aleÅŸii fiind dintotdeauna puÅ£ini, după cuvântul lui Dumnezeu, în vremea noastră ei sunt ÅŸi mai puÅ£ini. Acesta este duhul veacului – anticrestinesc!

Ce va fi mai departe? Dacă la noi nu se vor schimba mijloacele de educaÅ£ie ÅŸi obiceiurile societăţii, adevăratul creÅŸtinism va slăbi din ce în ce mai mult, iar în cele din urmă se va stinge de tot; va rămâne doar numele de creÅŸtin, însă duh creÅŸtinesc nu va mai fi. Duhul lumesc umple toate. Ce este de făcut? Să ne rugăm…

Lasă un răspuns