Duminica a 2-a dupa PaÈ™ti (a Sfântului Apostol Toma)

Duminica a 2-a dupa PaÈ™ti (a Sfântului Apostol Toma)

 duminica-tomii-1.jpg

Duminica a 2-a dupa Pasti (a Sfantului Apostol Toma)

Ev. Ioan 20, 19-31

duminica-tomii3.jpg

Åži fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Åži zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. Åži Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Åži zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.  Åži după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Åži a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă!  Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios.  A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu!  Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut! Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui.

OMILII SI PREDICI

SFANTUL NICOLAE VELIMIROVICI – Despre indoiala si credinta Sf. Ap. Toma

SFANTUL IGNATIE BRIANCIANINOV – Despre creştinism

PARINTELE NICOLAE STEINHARDT – Duminica Tomei

PARINTELE CLEOPA  Despre indoiala in credinta

Lasă un răspuns