Duminica 5 dupa Rusalii

Duminica 5 dupa Rusalii

Apostol

 

Romani 10, 1-10

1    Fraţilor, bunăvoirea inimii mele şi rugăciunea mea la Dumnezeu pentru Israel este ca ei să se mântuiască.

2    Căci le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar nu potrivit cunoaşterii a.

3    Deoarece, necunoscând ei dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să-şi statornicească propria lor dreptate, nu s’au supus dreptăţii lui Dumnezeu.

4    Că sfârşitul b legii este Hristos, spre îndreptăţire fiecăruia care crede.

5    Într’adevăr, Moise scrie despre dreptatea care vine din lege că omul care o va’ndeplini, prin ea va trăi.

6    Dar dreptatea din credinţă spune aşa: Să nu zici în inima ta: Cine se va sui la cer? – adică să-L coboare pe Hristos;

7    sau: Cine se va coborî întru adânc? – adică să-L ridice pe Hristos din morţi!

8    Dar ce zice?: Aproape de tine este cuvântul, în gura ta şi’n inima ta – ceea ce’nseamnă cuvântul credinţei pe care-l propovăduim.

9    Că dacă cu gura ta vei mărturisi că Iisus este Domnul, şi’n inima ta crezi că Dumnezeu L-a înviat din morţi, te vei mântui.

10    Căci cu inima crezi în vederea îndreptăţirii, iar cu gura mărturiseşti în vederea mântuirii .

Evanghelia

 

Matei 8, 28-34

 

Matei 9, 1

28    Åži trecând El dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizaţi ieşind din morminte şi atât de înfricoşători încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea.

29    Åži iată că ei strigau, zicând: „Ce este nouă şi Å¢ie a, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Venit-ai aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?“

30    Åži la o bună depărtare de ei era o turmă mare de porci care păştea.

31    Iar demonii Îl rugau, zicând: „Dacă ne scoţi afară, trimite-ne în turma de porci“.

32    Åži El le-a zis: „Duceţi-vă!“ Iar ei, ieşind, s’au dus în turma de porci. Åži iată, toată turma s’a repezit de pe stâncă’n mare şi a pierit în apă.

33    Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au spus totul, şi despre cele întâmplate cu demonizaţii.

34    Åži iată, toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să plece din hotarele lor.

1.       Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa.

PREDICI SI OMILII

SFANTUL IOAN GURA DE AUR – Rugaciunea cea nedemna si pacatoasa

SFANTUL NICOLAE VELIMIROVICI – Oamenii săvâresc nedreptate împotriva lui Dumnezeu şi tot ei se mânie asupra Lui.

SFANTUL TEOFAN ZAVORATUL – Aşa sunt cei care se tem să citească Evanghelia şi cărţile Sfinţilor Părinţi, precum şi să poarte convorbiri duhovniceşti, de frică să nu-şi zgândăre conştiinţa, care dacă se va trezi, va începe să-i silească a lepăda unele şi a primi altele.

PR. TEOFIL PARAIAN – Lupta cu ispitele

Lasă un răspuns