Parinti si Scriitori Bisericesti

Parinti si Scriitori Bisericesti

PSB 1
Scrierile Parintilor apostolici
Traducere, note si indice de Pr. Dumitru Fecioru
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1979
Volumul a fost reeditat de EIBMBOR în anul 1995.
Cuprins
Învatatura celor doisprezece Apostoli
Sf. Clemen Romanul Epistola catre Corinteni
Sf. Clemen Romanul A doua epistola catre Corinteni
Epistola zisa a lui Barnaba
Sf. Ignatie Teoforul Epistola catre Efeseni
Sf. Ignatie Teoforul Epistola catre Magnezieni
Sf. Ignatie Teoforul Epistola catre Tralieni
Sf. Ignatie Teoforul Epistola catre Romani
Sf. Ignatie Teoforul Epistola catre Filadelfieni
Sf. Ignatie Teoforul Epistola catre Smirneni
Sf. Ignatie Teoforul Epistola catre Sfântul Policarp al Smirnei
Sf. Policarp al Smirnei Epistola catre Filipeni
Herma pastorul Vedenii
Epistola catre Diognet

PSB 2
Apologeti de limba greaca
Traducere, introducere, note si indice de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. Olimp Caciula, Pr. Prof. D. Fecioru
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1980
Cuprins
Sf. Iustin Martirul si Filosoful
Apologia întâi în favoarea crestinilor
Catre Antonius Pius
Catre Minucius Fundanus
Epistola lui Antonius catre populatia din Asia
Epistola împaratului Marcus Aurelius, catre Senat
Apologia a doua în favoarea crestinilor
Dialogul cu iudeul Trifon
Teofil al Antiohiei
Trei carti catre Autolic
Atenagora Atenianul
Scolie în favoarea crestinilor
Despre învierea mortilor

PSB 3
Apologeti de limba latina
Traducere de Prof. Nicolae Chitescu, Eliodor Constantinescu, Paul Papadopol si David Popescu
Introducere, note si indici de Prof. Nicolae Chitescu
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1981
Cuprins
Tertulian
Apologeticum
Despre marturia sufletului (De testimonio animae)
Despre prescriptia contra ereticilor (De praescriptione haereticorum)
Despre rabdare (De patientia)
Despre pocainta (De paenitentia)
Despre rugaciune (De oratione)
Despre suflet (De anima)
Minucius Felix
Dialogul Octavianus (Octavianus)
Sfântul Ciprian
Catre Donatus (Ad Donatum)
Despre unitatea Bisericii ecumenice (De Catholicae Ecclesiae Unitate)
Despre rugaciunea Domneasca (De Dominica Oratione)
Despre gelozie si invidie (De zelo et livore)

PSB 4
Clement Alexandrinul
Traducere, note si indici de Pr. Prof. D. Fecioru
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1982
Cuprins
Clement Alexandrinul
Care bogat se va mântui?
Cuvânt de îndemn catre elini (Protrepticul)
Pedagogul

PSB 5
Clement Alexandrinul
Traducere, note si indici de Pr. Prof. D. Fecioru
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1982
Cuprins
Clement Alexandrinul
Stromate

PSB 6
Origen, Scrieri alese I
Traducere de Pr. Prof T. Bodogae, Pr. prof. Nicolae Neaga si Zorica Latcu. Studiu introductiv si note de Pr. Prof. Teodor Bodogae.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1981
Cuprins
Pagini din opera exegetica a lui Origen
Omilii la Cartea Iesirii (1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13)
Omilii la Cartea Numeri (1, 6, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24, 28)
Omilii la Cartea Iosua (1, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26)
Omilii la Cartea Cântarea Cântarilor (1, 2)
Omilii la Cartea Proorocului Ieremia (1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18)

PSB 7
Origen, Scrieri alese II
Traducere de Pr. Prof T. Bodogae, Pr. prof. Nicolae Neaga si Zorica Latcu. Studiu introductiv si note de Pr. Prof. Teodor Bodogae.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1982
Cuprins
DIN COMENTARIUL LA EVANGHELIA DUPA MATEI
Doua fragmente din Cartea I
Un fragment din Cartea a II-a
Din Cartea a X-a
A. Pilde despre Împaratia lui Dumnezeu
1. Pilda neghinelor
2. Pilda comorii
3. Pilda margaritarului
4. Pilda navodului
5. Concluzii asupra pildelor despre împaratie
B. Iisus în patria Sa
C. A reînviat oare Ioan în persoana lui Iisus?
Din Cartea a XI-a
4. Prima înmultire a pâinilor
Dumnezeul Evangheliei e altul decât cel al Legii?
Si în Biserica se savârsesc vindecari

DIN OMILIILE LA EVANGHELIA DUPA LUCA
Prefata Fericitului Ieronim
Ieronim catre Paula si Eustochia
Omiliile 1, 2, 7, 8, 10, 11, 14, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 34, 36, 39

DIN COMENTARIUL LA EVANGHELIA DUPA IOAN
Din Cartea I
A. Introducere. Poporul lui Dumnezeu
B. Ce este o Evanghelie?
C. Continutul EvanghelieiS Iisus
Din Cartea a II-a
A. Despre valoarea marturiei Sfântului Ioan Botezatorul
B. Proorociile
C. Marturiile
D. Cele sase marturii aduse de Ioan
E. Ucenicii lui ioan cauta si afla pe Iisus
Din Cartea a VI-a
A. Ioan si „Glasul lui”
B. Nevoia si felul strigatului
C. Calea Domnului
D. Talmacirea lui Heraclion
Din Cartea a X-a
Despre „Templul” trupului lui Iisus
A. Trupul lui Iisus si Biserica, locasuri ale maririi lui Dumnezeu
B. Încercarea de a raporta la Biserica toate detaliile templului
C. Credinta partiala si credinta desavârsita
DESPRE RUGACIUNE
PSB 7
Origen, Scrieri alese II
Traducere de Pr. Prof T. Bodogae, Pr. prof. Nicolae Neaga si Zorica Latcu. Studiu introductiv si note de Pr. Prof. Teodor Bodogae.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1982
Cuprins
DIN COMENTARIUL LA EVANGHELIA DUPA MATEI
Doua fragmente din Cartea I
Un fragment din Cartea a II-a
Din Cartea a X-a
A. Pilde despre Împaratia lui Dumnezeu
1. Pilda neghinelor
2. Pilda comorii
3. Pilda margaritarului
4. Pilda navodului
5. Concluzii asupra pildelor despre împaratie
B. Iisus în patria Sa
C. A reînviat oare Ioan în persoana lui Iisus?
Din Cartea a XI-a
4. Prima înmultire a pâinilor
Dumnezeul Evangheliei e altul decât cel al Legii?
Si în Biserica se savârsesc vindecari

DIN OMILIILE LA EVANGHELIA DUPA LUCA
Prefata Fericitului Ieronim
Ieronim catre Paula si Eustochia
Omiliile 1, 2, 7, 8, 10, 11, 14, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 34, 36, 39

DIN COMENTARIUL LA EVANGHELIA DUPA IOAN
Din Cartea I
A. Introducere. Poporul lui Dumnezeu
B. Ce este o Evanghelie?
C. Continutul EvanghelieiS Iisus
Din Cartea a II-a
A. Despre valoarea marturiei Sfântului Ioan Botezatorul
B. Proorociile
C. Marturiile
D. Cele sase marturii aduse de Ioan
E. Ucenicii lui ioan cauta si afla pe Iisus
Din Cartea a VI-a
A. Ioan si „Glasul lui”
B. Nevoia si felul strigatului
C. Calea Domnului
D. Talmacirea lui Heraclion
Din Cartea a X-a
Despre „Templul” trupului lui Iisus
A. Trupul lui Iisus si Biserica, locasuri ale maririi lui Dumnezeu
B. Încercarea de a raporta la Biserica toate detaliile templului
C. Credinta partiala si credinta desavârsita
DESPRE RUGACIUNE

PSB 8
Origen, Scrieri alese III
Traducere de Pr. Prof T. Bodogae, Pr. prof. C. Galeriu. Studiu introductiv si note de Pr. Prof. Teodor Bodogae.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1982
Cuprins
Despre principii (Peri Arhon)
Convorbirile cu Heraclide
Exortatie la martiriu

PSB 9
Origen, Scrieri alese IV
Studiu introductiv, traducere si note de Pr. Prof. Teodor Bodogae. Colaboratori Prof. N. Chirca, Teodosia Latcu.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1984
Cuprins
Contra lui Celsus

PSB 10
Sfântul Grigorie Taumaturgul, Scrieri
Sfântul Metodiu de Olimp, Scrieri
Studiu introductiv, traducere, note si indici de Pr. Prof. Dr. Constantin Cornitescu.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1984
Cuprins
Sf. Grigorie Taumaturgul
Discursul Sf. Grigorie taumaturgul, adresat lui Origen în Cezareea Palestinei la sfârsitul studiilor sale în preajma acestuia, înainte de a pleca acasa
Expunere de credinta
Sf. Metodiu de Olimp
Banchetul sau Despre castitate
Aglaofon sau despre înviere
Despre liberul arbitru
Despre viata si purtarea rationala

PSB 11
Actele martirice
Studiu introductiv, traducere, note si comentarii de Pr. Prof. Ioan Ramureanu.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1982
Cuprins
Martiriul Sfântului Policarp, episcopul Smirnei
Martiriul Sfintilor mucenici Iustin, Hariton, Harit, Evelpist, Hierax, Peon si Liberian
Martirii de la Lyon
Martiriul Sfintilor scilitani
Martiriul Sfântului Apollonius
Martiriul Sfintelor Perpetua si Felicitas
Martiriul SfântuluiPioniu, preot si al celor dimpreuna cu el
Martiriul Sfintilor Carp, Papil si Agatonica
Actele proconsulare ale Sfântului Ciprian, episcopul Cartaginei
Martiriul Sfântului Montanus, presbiterul din Singidunum, un preot daco-roman
Martiriul Sfintelor Agapi, Irina si Hiona, care au marturisit pe Hristos în Tesalonic
Martiriul Sfântului Irineu, episcop de Sirmium
Actele Sfântului Euplus
Martiriul Sfântului Dasius
Martiriul Sfântului Alexandru romanul
Testamentul Sfintilor si slavitilor patruzeci de mucenici ai lui Hristos, care s-au savârsit în Sevasta (Armenia)
Martiriul Sfântului mucenic Emilian din Durostor
Martiriul Sfântului Sava Gotul
Episcopi la Tomis – Constanta în secolele III – IV
Sfântul Bretanion, episcop de Tomis
Sfântul teotim, episcop de Tomis
Inscriptia lui Abercius
Inscriptia lui Pectorios de Autun

PSB 12
Vasile cel Mare, Scrieri III
Studiu introductiv, traducere, note si indici de Pr. Prof. Dr. Constantin Cornitescu si Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1988
Cuprins
Despre Sfântul Duh
Corespondenta (Epistole 1 – 366)

PSB 13
Eusebiu de Cezareea, Scrieri I
Studiu introductiv, traducere, note si comentarii de Pr. Prof. Teodor Bodogae.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1987
Cuprins
Istoria bisericeasca
Martirii din Palestina

PSB 14
Eusebiu de Cezareea
Studiu introductiv de Prof. Dr. Emilian Popescu. Traducere si note de Radu Alexandrescu.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1991
Cuprins
Viata lui Constantin cel Mare

PSB 15
Atanasie cel Mare, Scrieri I
Studiu introductiv, traducere si note de Pr. Prof. Dumitru Staniloae.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1987
Cuprins
Cuvânt împotriva elinilor
Cuvânt despre întrupare Cuvântului
Trei cuvinte împotriva arienilor

PSB 16
Atanasie cel Mare, Scrieri II
Studiu introductiv, traducere si note de Pr. Prof. Dumitru Staniloae.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1988
Cuprins
Epistole
Epistola întâia catre Serapion, episcopul de Thmuis, împotriva celor care hulesc si spun ca Duhul Sfânt este creatura
Epistola a doua catre acelasi episcop Serapion, împotriva celor care declara pe Fiul creatura
Despre Sfântul Duh. Epistola aceluiasi, catre acelasi episcop Serapion
Despre Sfântul Duh, catre acelasi episcop Serapion
Epistola despre sinoadele ce s-au tinut la Rimini, în Italiasi la Seleucia, în Isauria
Catre Epictet, episcopul Corintului
Epistola catre episcopul Adelfie, împotriva arienilor
Catre Maxim Filosoful
Viata Cuviosului Parintelui nostru Antonie

PSB 17
Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri I
Studiu introductiv, traducere, note si indici de Pr. Prof. D. Fecioru.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1986
Cuprins
Omilii la Hexaemeron 1 – 9
Omilii la Psalmi
Omilii si cuvântari

PSB 18
Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri II
Studiu introductiv, traducere, note si indici de Prof. Iorgu D. Ivan.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1989
Cuprins
Asceticele
Regulile morala
Constitutiile ascetice

PSB 21
Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri I
Traducere, introducere, indice si note de Pr. D. Fecioru.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1987
Cuprins
Omilii la facere I (1-33)

PSB 22
Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri II
Traducere, introducere, indice si note de Pr. D. Fecioru.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1989
Cuprins
Omilii la facere II (34-67)

PSB 23
Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri III
Traducere, introducere, indice si note de Pr. D. Fecioru.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1994
Cuprins
Omilii la Matei (1-90)

PSB 29
Sfântul Grigorie de Nyssa, Scrieri I
Traducere de Pr. Prof. D. Staniloae si Pr. Ioan Buga. Note de Pr. Prof. D. Staniloae si indice de Pr. Ioan Buga.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1982
Cuprins
Despre viata lui Moise
Tâlcuire amanuntita la Cântarea Cântarilor
Despre „Fericiri”
Despre Rugaciunea domneasca
Despre rânduiala cea dupa Dumnezeu ( vietii) si despre nevointa cea adevarata

PSB 30
Sfântul Grigorie de Nyssa, Scrieri II
Studiu introductiv, traducere si note de Pr. Prof. Teodor Bodogae.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1998
Cuprins
Despre facerea omului
Cuvânt apologetic la Hexaimeron
Despre Pitonisa
La titlurile Psaimilor
Omilii la Ecclesiast
Marele cuvant catehetic sau despre învatamântul religios
Dialog despre suflet si înviere
Despre pruncii morti prematur
Epistola despre Sfânta Treime
Despre întelesul numelui de crestin
Despre iubirea fata de saraci si despre facerea de bine
Despre desavârsire

PSB 34
Sfântul Macarie Egipteanul, Scrieri
Traducere de Pr. Prof. Dr. Constantin Cornitescu. Introducere, indice si note de Pr. Prof. Dr. N. Chitescu
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1992
Cuprins
Cele 50 de omilii duhovnicesti
Alte 7 omilii duhovnicesti

PSB 38
Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri I
Traducere, introducere si note de Pr. Prof. Dr. D. Staniloae.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1991
Cuprins
Inchinarea si slujirea în Duh si Adevar

PSB 39
Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri I
Traducere, introducere si note de Pr. Prof. Dr. D. Staniloae.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1992
Cuprins
Glafire la Cartile lui Moise

PSB 40
Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri III
Traducere, introducere si note de Pr. Prof. Dr. D. Staniloae.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1994
Cuprins
Despre Sfânta Treime

PSB 41
Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri IV
Traducere, introducere si note de Pr. Prof. Dr. D. Staniloae.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 2000
Cuprins
Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan

PSB 44
Teodoret al Cirului, Scrieri
Traducere de Pr. Prof. Vasile Sibiescu.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1995
Cuprins
Istoria Bisericeasca

PSB 53
Sfântul Ambrozie, Scrieri II
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1994
Cuprins
Despre Sfintele Taine. Traducere, introducere si note de Pr. prof. Dr. Ene Braniste.
Scrisori (1-91). Traducere si note de David Popescu.
Imnuri. Traducere si introducere de Lector Dr. Dan Negrescu

PSB 57
Sfântul Ioan Casian, Scrieri alese
Traducere de Prof Vasile Cojocaru si Prof. David Popescu. Prefata, studiu introductiv si note de Prof. Nicolae Chitescu.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1990
Cuprins
Asezamintele monahale si despre tamaduirea celor opt pacate principale
Convorbiri duhovnicesti
Despre întruparea Domnului

PSB 64
Fericitul Augustin, Scrieri
Traducere si indice de Nicolae Barbu. Introducere si note de Pr. prof Dr. Ioan Ramureanu
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1985
Lucrare reeditata în anul 1994 tot de Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.
Cuprins
Marturisiri (Confessiones)

PSB 75
Casiodor, Scrieri
Traducere de Liana si Anca Manolache. Introducere si note de Prof. Dr. Stefan Alexe.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1998
Cuprins
Istoria Bisericeasca tripartita

PSB 80
Sfântul MAxim Marturisitorul, Scrieri I
Traducere, introducere, si note de Pr. Prof. Dumitru Staniloae.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1983
Cuprins
Ambigua. Tâlcuiri ale unor locuri cu multe si adânci întelesuri din sfintii Dionisie Areopagitul si Grigorie Teologul

PSB 81
Sfântul MAxim Marturisitorul, Scrieri II
Traducere, introducere, si note de Pr. Prof. Dumitru Staniloae.
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti – 1990
Cuprins
Epistolele Sfântului Maxim Marturisitorul despre cele doua firi în Hristos si despre viata duhovniceasca
Scrieri despre cele doua vointe în Hristos. Catre prea cuviosul presbiter Marin
A aceluiasi catre acelasi Marin

Lasă un răspuns