Sari la conținut

La Botezul Domnului

Duminica înainte de Botez: Ps 27, 9; Ps 27, 1; 2 Tim 4, 5-8; Mc 1, 1-8.

La Botezul Domnului: la Utrenie – Mc 1, 9-11, iar la Liturghie – Ps 117, 26; Ps 135, 1; Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Mt 3, 13-17.

Duminica după Botez: Ps 32, 22; Ps 32, 1; Ef 4, 7-13; Mt 4, 12-17.

 15382441_kreschenie_gospodne.jpg

 APOSTOLUL

11    Căci harul lui Dumnezeu li s’a arătat, mântuitor, tuturor oamenilor,

12    învăţându-ne să lepădăm fărădelegea ÅŸi poftele lumeÅŸti, ÅŸi’n veacul de acum să trăim cu stăpânire de sine, cu dreptate ÅŸi cucernicie,

13    aşteptând fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos ,

14    Cel ce pe Sine S’a dat pentru noi ca să ne răscumpere din toată fărădelegea ÅŸi să-Åži curăţească SieÅŸi popor ales, râvnitor de fapte bune.

4    Dar când s’a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ÅŸi iubirea Sa de oameni,

5    El nu din pricina faptelor pe care le-am făcut noi întru dreptate, ci după mila Sa ne-a mântuit prin baia naşterii din nou a şi prin înnoirea Duhului Sfânt

6    pe Care din belşug L-a vărsat peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru,

7    pentru ca, îndreptăţiţi fiind prin harul Său, întru nădejde  să devenim moştenitori ai vieţii veşnice.

EVANGHELIA 

13    Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să fie botezat de către acesta.

14    Ioan însă ÃŽl oprea, zicând: „Eu sunt cel ce are trebuinţă să fie botezat de Tine, ÅŸi Tu vii la mine?…“.

15    Şi răspunzând Iisus, i-a zis: „Lasă acum, că astfel se cuvine ca noi să’mplinim toată dreptatea e“. Atunci L-a lăsat.

16    Şi după ce a fost botezat, Iisus a ieÅŸit îndată din apă, ÅŸi iată cerurile I s’au deschis; ÅŸi Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se ca un porumbel ÅŸi venind peste Dânsul.

17    Şi iată, glas din ceruri grăind: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit!“

Lasă un răspuns