La Botezul Domnului

La Botezul Domnului

Duminica înainte de Botez: Ps 27, 9; Ps 27, 1; 2 Tim 4, 5-8; Mc 1, 1-8.

La Botezul Domnului: la Utrenie – Mc 1, 9-11, iar la Liturghie – Ps 117, 26; Ps 135, 1; Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Mt 3, 13-17.

Duminica după Botez: Ps 32, 22; Ps 32, 1; Ef 4, 7-13; Mt 4, 12-17.

 15382441_kreschenie_gospodne.jpg

 APOSTOLUL

11    Căci harul lui Dumnezeu li s’a arătat, mântuitor, tuturor oamenilor,

12    învăţându-ne să lepădăm fărădelegea şi poftele lumeşti, şi’n veacul de acum să trăim cu stăpânire de sine, cu dreptate şi cucernicie,

13    aşteptând fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos ,

14    Cel ce pe Sine S’a dat pentru noi ca să ne răscumpere din toată fărădelegea şi să-Åži curăţească Sieşi popor ales, râvnitor de fapte bune.

4    Dar când s’a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi iubirea Sa de oameni,

5    El nu din pricina faptelor pe care le-am făcut noi întru dreptate, ci după mila Sa ne-a mântuit prin baia naşterii din nou a şi prin înnoirea Duhului Sfânt

6    pe Care din belşug L-a vărsat peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru,

7    pentru ca, îndreptăţiţi fiind prin harul Său, întru nădejde  să devenim moştenitori ai vieţii veşnice.

EVANGHELIA 

13    Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să fie botezat de către acesta.

14    Ioan însă Îl oprea, zicând: „Eu sunt cel ce are trebuinţă să fie botezat de Tine, şi Tu vii la mine?…“.

15    Şi răspunzând Iisus, i-a zis: „Lasă acum, că astfel se cuvine ca noi să’mplinim toată dreptatea e“. Atunci L-a lăsat.

16    Şi după ce a fost botezat, Iisus a ieşit îndată din apă, şi iată cerurile I s’au deschis; şi Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se ca un porumbel şi venind peste Dânsul.

17    Şi iată, glas din ceruri grăind: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit!“

Lasă un răspuns