Sari la conținut

Sf. Teofan Zavoratul_Duminica 4 dupa Rusalii

din “Talcuiri din Sfanta Scriptura pentru fiecare zi din an”
Sfantul Teofan Zavoratul
Editura Sophia

Duminica a patra după Cincizecime

[Rom. 6, 18-23; Mt. 8, 5-13]. Ce credinţă avea sutaÅŸul! L-a uimit chiar ÅŸi pe Domnul. Ea stă în aceea că L-a măr¬turisit pe Domnul ca Dumnezeu al tuturor, Stăpân Atotputernic al tuturor celor ce sunt; de aceea L-a ÅŸi rugat: „Zi numai un cuvânt ÅŸi se va vindeca sluga mea. Cred că toate sunt supuse Å¢ie ÅŸi ascultă de porunca Ta”. Această credinţă o cere Domnul de la toÅ£i ceilalÅ£i; această credinţă o cere ÅŸi de la noi. Cel ce are asemenea credinţă nu duce lipsă de nimic ÅŸi orice ar cere primeÅŸte. AÅŸa a făgăduit Domnul însuÅŸi. O, de-am avea ÅŸi noi măcar o urmă a aces¬tei credinÅ£e! Dar ÅŸi aceasta e un dar, iar darul acesta tre¬buie cerut, ÅŸi cerut cu credinţă. Să-1 cerem, dar, cel puÅ£in cu simţământul că avem nevoie de el; să-1 cerem cu stăruinţă, fără să cruţăm osteneala, ajutându-1 totodată să se înfiripe în noi, prin cugetări potrivite ÅŸi în primul rând prin supunerea faţă de poruncile lui Dumnezeu.

Lasă un răspuns