Duminica I după Rusalii

Duminica I după Rusalii

Duminica I dupa Rusalii

a Tuturor Sfintilor

Apostol

Evrei XI, 33-40; XII, 1-2
33    care prin credinţă au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţe, au astupat gurile leilor,

34    au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul săbiei, s’au întărit din propria lor slăbiciune, s’au făcut puternici în războaie, năvălirile vrăjmaşilor le-au preschimbat în fugă,

35    femei care şi-au luat morţii înviaţi; iar alţii au fost chinuiţi, nevrând să primească eliberarea, pentru a-şi dobândi una mai bună, învierea m;

36    iar alţii au suferit batjocoriri şi bice, şi chiar lanţuri şi’nchisoare,

37    au fost ucişi cu pietre, sfârtecaţi, au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi’n piei de capră, strâmtoraţi, necăjiţi, înjosiţi,

38    – ei, de care lumea nu era vrednică! – rătăcind în pustiuri, în munţi, în peşteri şi’n crăpăturile pământului.

39    Åži toţi aceştia, deşi primiseră bună mărturie pe temeiul credinţei lor, n’au primit roadele făgăduinţei n;

40    pentru că Dumnezeu prevăzuse pentru noi ceva mai bun, aşa ca ei să nu ajungă fără noi la desăvârşire o.

1    Astfel că şi noi, având împrejuru-ne atâta nor de martori a, să lepădăm tot ceea ce îngreuiază şi tot păcatul ce cu uşurinţă ne’mpresoară, şi cu stăruinţă să alergăm la întrecerea ce ne stă’nainte,

2    cu ochii ţintă la Cel ce începe credinţa şi o desăvârşeşte, la Iisus, Cel ce’n locul bucuriei care-I stătea’nainte a îndurat crucea, în dispreţul ruşinii, şi a şezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu.

Evanghelie

Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30

32    Pe cel ce Mă va mărturisi pe Mine în faţa oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu în faţa Tatălui Meu Care este în ceruri;

33    dar de cel ce se va lepăda de Mine în faţa oamenilor, de acela Mă voi lepăda şi Eu în faţa Tatălui Meu Care este în ceruri.

34    Să nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n’am venit să aduc pace, ci sabie.

35    Căci am venit să-l despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra ei.

37    Cel ce-şi iubeşte pe tatăl său ori pe mama sa mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; cel ce-şi iubeşte pe fiul său ori pe fiica sa mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine.

38    Åži cel ce nu-şi ia crucea sa şi nu-Mi urmează Mie, nu este vrednic de Mine.

27    Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: „Iată, noi pe toate le-am lăsat şi #i-am urmat #ie. Deci, nouă ce ne va fi?“

28    Iar Iisus le-a zis: „Adevăr vă spun că voi, cei ce Mi-aţi urmat Mie, la naşterea din nou a lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând b pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.

29    Åži oricine a lăsat fraţi sau surori sau tată sau mamă sau femeie sau ţarini sau case pentru numele Meu, însutit va primi şi viaţa veşnică va moşteni.

30    Åži mulţi dintre cei dintâi vor fi la urmă, şi cei de la urmă vor fi întâi“.

PREDICI ȘI OMILII

 

SFÂNTUL IOAN GURĂ‚ DE AUR – La Dumineca Tuturor SfinÈ›ilor

 

NICOLAE STEINHARDT -  LEPÂDAREA DE HRISTOS

 

NICOLAE STEINHARDT – SFINÈšI ȘI OAMENI IUBIÈšI

AUDIO: “Sfinti si oameni iubiti” de Nicolae Steinhardt (2)

AUDIO: “Sfinti si oameni iubiti” de Nicolae Steinhardt (1)

 

SFÂNTUL NICOLAE VELIMIROVICI -  Evanghelia urmării lui Hristos

 

SFÂNTUL TEOFAN ZAVORATUL – Duminica Tuturor SfinÈ›ilor

 

ARHIM. TEOFIL PARAIAN –   Sfinţenia – credinţă mărturisitoare şi cruce

Lasă un răspuns