Sari la conținut

Sf.Teofan Zavoratul: Botezul Domnului

botezul-domnului-2.jpg

Din “Tâlcuiri din Sfânta Scriptura pentru fiecare zi in an”
Sfantul Teofan Zavoratul
Ed. Sophia
Bucuresti, 1999

Botezul Domnului (Dumnezeiasca Arătare)

[Tit 2,11-14; Mt. 3,13-17] Botezul Domnului se mai numeÅŸte ÅŸi Dumnezeiasca Arătare, întrucât cu acest prilej S-a arătat în chip văzut singurul Dumnezeu Adevărat, Cel în Treime închinat: Dumnezeu-Tatăl prin glasul din cer, Dumnezeu-Fiul – Cel întrupat – prin botez, Dumnezeu-Duhul Sfânt – prin pogorârea asupra Celui Botezat. Aici se arată ÅŸi taina legăturilor dintre ipostasurile Sfintei Treimi: Dumnezeu-Duhul Sfânt de la Tatăl purcede ÅŸi întru Fiul se odihneÅŸte, dar nu purcede din El. Se mai arată aici ÅŸi că iconomia întrupării pentru a noastră mântuire a fost săvârÅŸită de Dumnezeu-Fiul cu împreună-lucrarea Duhului Sfânt ÅŸi a lui Dumnezeu-Tatăl.

Se mai arată şi faptul că mântuirea fiecăruia nu se poate săvârşi altfel decât în Domnul  Iisus Hristos, cu harul Sfântului Duh, prin bunăvoirea Tatălui.

Toate tainele creÅŸtinătăţii strălucesc aici cu lumina lor dumnezeiască ÅŸi luminează minÅ£ile ÅŸi inimile celor ce cu credinţă săvârÅŸesc această mare prăznuire. VeniÅ£i să ne înălţăm cu mintea ÅŸi să ne afundăm în contemplarea acestor taine ale mântuirii noastre, cântând: „în Iordan botezându-te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat„, care chiverniseÅŸte în chip treimic mântuirea noastră ÅŸi ne mântuieÅŸte în chip treimic.

Lasă un răspuns