Pr. Teofil Paraian_Sfântul Ilie

Pr. Teofil Paraian_Sfântul Ilie

Din „Predici la praznice si sarbatori” Arhim. Teofil Paraian Sfântul Ilie (20 iulie) Sfântul Ilie – un sfânt aspru Preacuvioase părinte stareţ, cinstiţi părinţi, iubiţi fraţi şi iubiţi credincioşi, Suntem în cuprinsul unei sărbători unice în felul ei, pentru că în această zi de 20 iulie pomenim cu sărbătorire pe un sfânt din Vechiul Testament …

+ Read More

Sf. Teofan Zavoratul_Duminica 4 dupa Rusalii

Sf. Teofan Zavoratul_Duminica 4 dupa Rusalii

din “Talcuiri din Sfanta Scriptura pentru fiecare zi din an” Sfantul Teofan Zavoratul Editura Sophia Duminica a patra după Cincizecime [Rom. 6, 18-23; Mt. 8, 5-13]. Ce credinţă avea sutaşul! L-a uimit chiar şi pe Domnul. Ea stă în aceea că L-a măr¬turisit pe Domnul ca Dumnezeu al tuturor, Stăpân Atotputernic al tuturor celor ce …

+ Read More

Duminica 4 dupa Rusalii

Duminica 4 dupa Rusalii

    Duminica a IV-a dupa Rusalii A Sfintilor Parinti de la Sinodul IV Ecumenic Apostol   Romani 6, 18-23 si Tit 3, 8-15 18 şi, izbăvindu-vă de păcat, aţi devenit robi ai dreptăţii. 19 Vorbesc omeneşte , având în vedere slăbiciunea trupului vostru  Că aşa cum mădularele voastre vi le-aţi făcut roabe necurăţiei şi …

+ Read More

Sf. Ioan Gura de Aur_Duminica 4 dupa Rusalii

Sf. Ioan Gura de Aur_Duminica 4 dupa Rusalii

din PSB 23 – “Omilii la Matei” Sfantul Ioan Gura de Aur Ed IBMBOR OMILIA XXVI – fragment „Intrînd Iisus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugîndu-L pe El şi zicînd: Doamne, sluga mea zace în casă bolnav, cumplit chinuindu-se. Şi i-a zis Iisus: „Venind îl voi vindeca” I Leprosul s-a apropiat de …

+ Read More

Sf. Nicolae Velimirovici_Duminica 4 dupa Rusalii

Sf. Nicolae Velimirovici_Duminica 4 dupa Rusalii

Din „Predici ” Sfantul Nicolae Velimirovici Editura Ileana DUMINICA A PATRA DUPĂ RUSALII Evanghelia credinţei Matei 8, 5-13 Cum să se mântuiască un om lipsit de smerenie, de blândeţe, de supunere si de ascultare faţă de Dumnezeu ? Cum să se mântuiască necredinciosul şi păcătosul „dacă dreptul abia se mântuieşte” (I Petru 4, 18) ? …

+ Read More

Pr. Teofil Paraian_Duminica 4 dupa Rusalii

Pr. Teofil Paraian_Duminica 4 dupa Rusalii

Din „Credinta lucratoare prin iubire ”, Arhim. Teofil Paraian Duminica a 4-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului) Mc. 8, 5-13 Virtuţile sutaşului – virtuţile noastre „Nici în Israel n-am aflat atâta credinţă” Prea Cuvioase părinte stareţ, iubiţi fraţi şi iubiţi credincioşi, Prin cele ce s-au citit din Sfânta Evanghelie la această Liturghie, ne-am întâlnit cu …

+ Read More

Sf.Nicolae Velimirovici_Duminica 2 dupa Rusalii

Sf.Nicolae Velimirovici_Duminica 2 dupa Rusalii

Din „Predici” Sfantul Nicolae Velimirovici Editura Ileana – 2006 DUMINICA A DOUA DUPĂ RUSALII Evanghelia Chemării Apostolilor Matei 4,18-23 Iar Iisus, umblând pe lângă marea Galileii, a văzut doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: Veniţi după Mine …

+ Read More

Sfintii Apostoli Petru si Pavel

Sfintii Apostoli Petru si Pavel

Evanghelia Matei 10, 23-31 Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă; adevărat grăiesc vouă: nu veţi sfârşi cetăţile lui Israel, până ce va veni Fiul Omului. Nu este ucenic mai presus de învăţătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul său. Destul este ucenicului să fie ca învăţătorul şi slugii ca …

+ Read More

Sf. Grigorie Palama_La prăznuirea Sfinţilor Petru şi Pavel

Sf. Grigorie Palama_La prăznuirea Sfinţilor Petru şi Pavel

Din „Omilii – Volumul 2” Sfantul Grigorie Palama Editura Anastasia – 2004 Omilia 28 La prăznuirea Sfinţilor Petru şi Pavel Cununa Apostolilor 1.Pomenirea fiecăruia dintre sfinţi, în ziua de sărbătoare rânduită, este un prilej de mare bucurie, comună poporului şi cetăţii, supuşilor şi dregătorilor, fiind aducătoare de mare folos duhovnicesc. Căci, precum spune înţeleptul Solomon, …

+ Read More

Sfantul Ioan Gura de Aur_LA DUMINECA TUTUROR SFINŢILOR

Sfantul Ioan Gura de Aur_LA DUMINECA TUTUROR SFINŢILOR

din „Cuvantari la Praznice Imparatesti” Sfantul Ioan Gura de Aur,  1942 CUVÂNT LA DUMINECA TUTUROR SFINŢILOR „Lauda la toti sfintii din toata lumea care au suferit mucenicia” N-au trecut şapte zile de când am prăznuit sfinţita sărbătoare a Rusaliilor si iarăşi a venit la noi cor de mucenici, dar ‘mai bine spus ta¬bără şi oaste …

+ Read More