Viewing: Triod

Feb 7

February 7, 2009

Triodul

Triodul

De la OrthodoxWiki Etimologic, cuvântul triod provine din grecescul triodion τριώδιον, format din cuvintele “tria” (τρια), trei, şi “odi” (ώδή), odă, adică cântare în trei ode / strofe. Practic, în viaţa liturgică, Triodul are două sensuri: 1. Triodul este una dintre cele trei mari perioade ale anului liturgic. Numită şi perioada prepascală, Triodul precede perioada Penticostarului (opt săptămâni de la Paşti) şi urmează perioadei celei mai lungi, Octoihul. Timpul Triodului ţine de la Duminica Vameşului şi Fariseului (astăzi) şi până…

Posted in Triod | By