Viewing: Sf.Ap.Petru si Pavel

Jun 28

June 28, 2008

Sfintii Apostoli Petru si Pavel

Sfintii Apostoli Petru si Pavel

Evanghelia Matei 10, 23-31 Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă; adevărat grăiesc vouă: nu veţi sfârşi cetăţile lui Israel, până ce va veni Fiul Omului. Nu este ucenic mai presus de învăţătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul său. Destul este ucenicului să fie ca învăţătorul şi slugii ca stăpânul. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu cât mai mult pe casnicii lui? Deci nu vă temeţi de ei, căci nimic nu este…

Posted in Sf.Ap.Petru si Pavel | By

Jun 28

June 28, 2008

Sf. Grigorie Palama_La prăznuirea Sfinţilor Petru şi Pavel

Sf. Grigorie Palama_La prăznuirea Sfinţilor Petru şi Pavel

Din „Omilii – Volumul 2” Sfantul Grigorie Palama Editura Anastasia – 2004 Omilia 28 La prăznuirea Sfinţilor Petru şi Pavel Cununa Apostolilor 1.Pomenirea fiecăruia dintre sfinţi, în ziua de sărbătoare rânduită, este un prilej de mare bucurie, comună poporului şi cetăţii, supuşilor şi dregătorilor, fiind aducătoare de mare folos duhovnicesc. Căci, precum spune înţeleptul Solomon, „pomenirea cuviosului cu laude şi lauda dreptului bucură poporul” (Pilde 10:7). Şi aşa cum noaptea se aprind făcliile şi luminează spre folosul şi bucuria tuturor…

Posted in Sf.Ap.Petru si Pavel | By