Viewing: Duminica Samarinencii

May 9

May 9, 2015

Duminica Samarinencei

Duminica Samarinencei

Duminica Samarinencei – a cincea dupa Sfintele Pasti – Ap. Fapte XI, 19-30 Ev. Ioan IV, 5-42 5 Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacob i l-a dat lui Iosif, fiul său; 6 şi era acolo fântâna b lui Iacob. Iar Iisus, ostenit de călătorie, S’a aşezat lângă fântână; era ca la al şaselea ceas c. 7 Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: „Dă-Mi…

Posted in Duminica Samarinencii | By

May 24

May 24, 2008

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica Samarinencei – 2

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica Samarinencei – 2

din „Comentar la Evanghelia de la Ioan” Sfantul Ioan Gura de Aur Editura „Pelerinul Roman” – Oradea OMILIA 34 „Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: Veniţi şi vedeţi un om care mi-a spus toate cîte am făcut: Nu cumva Acesta este Hristosul? ” (Cap.4, Vers.28,29 – Vers.39). 1.Urmarea istoriei samarinencii: smerenia acestei femei. 2.Pentru ce motiv Iisus Hristos la fel ca şi proorocii, Işi exprimă gîndirea Sa adesea prin comparaţii, prin metafore…

Posted in Duminica Samarinencii, Sf.Ioan Gura de Aur | By

May 24

May 24, 2008

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica Samarinencei

Sf.Ioan Gura de Aur_Duminica Samarinencei

din „Comentar la Evanghelia de la Ioan” Sfantul Ioan Gura de Aur Editura „Pelerinul Roman” – Oradea OMILIA 33 „Iisus i-a zis: Femeie crede-mă că vine ceasul cînd nici pe muntele acesta nici în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui. Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim, pentru că mîntuirea din iudei este ” (Cap.4, Vers. 21, 22 – Vers.27) 1.Omul are nevoie mereu de credinţă. Credinţa este ca o corabie care ne poartă pe marea…

Posted in Duminica Samarinencii, Sf.Ioan Gura de Aur | By

May 24

May 24, 2008

Sf.Nicolae Velimirovici_Duminica Samarinencei

Sf.Nicolae Velimirovici_Duminica Samarinencei

din “Predici“ , Sfantul Nicolae Velimirovici 24. DUMINICA A V-A DUPĂ PAŞTI EVANGHELIA DESPRE DĂTĂTORUL DE APĂ VIE ŞI FEMEIA SAMARINEANCĂ “În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu; când voi veni şi mă voi arăta feţei lui Dumnezeu?” (Psalm 41:1-2) Acesta nu este strigătul omului sărac şi simplu, care nu are nici o cale ca să-şi curăţească sufletul cu înţelepciunea omenească, cunoaşterea şi îndemânările lumeşti,…

Posted in Duminica Samarinencii, Sf.Nicolae Velimirovici | By

May 24

May 24, 2008

Sf.Teofan Zavoratul_Duminica Samarinencei

Sf.Teofan Zavoratul_Duminica Samarinencei

din „Talcuiri din Sfanta Scriptura pentru fiecare zi din an”, Sfantul Teofan Zavoratul Duminica Samarinencii [Fapte 11, 19-26, 29-30; In. 4, 5-42]. Cei din cetatea samarinencei, după ce Mântuitorul a petrecut la ei două zile, grăiau către dânsa: „De acum credem nu numai pentru cuvântul tău, fiindcă noi înşine am auzit si am cunoscut că acesta este Mântuitorul lumii, Hristosul”. Aşa este cu toţi: Mai întâi sunt chemaţi la Domnul prin cuvânt din afară sau, ca la noi acum, pe…

Posted in Duminica Samarinencii, Sf.Teofan Zăvorâtul | By

May 24

May 24, 2008

Sf.Grigorie Palama_Duminica Samarinencei

Sf.Grigorie Palama_Duminica Samarinencei

din „Omilii – volumul I ”, Sfantul Grigorie Palama Editura Anastasia Omilia 19 La istoria evanghelică despre femeia samarineancă 1.In răstimpul tuturor acestor zile care au trecut, ce sunt în număr de cincizeci, prăznuim noi învierea din morţi a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ţinând-o noi pe aceasta mai presus de celelalte sărbători, pe temeiul însemnătăţii ei. Numărul acesta de zile cuprinde pomenirea din fiecare an a întoarcerii Sale în cer, iar această pomenire arată deosebirea între…

Posted in Duminica Samarinencii, Sf.Grigorie Palama | By

May 24

May 24, 2008

Sf.Ignatie Briancianinov_Duminica Samarinencei

Sf.Ignatie Briancianinov_Duminica Samarinencei

din “Predici la Triod si Penticostar”, Sfantul Ignatie Briancianinov Despre închinarea în duh şi adevăr Predică în Duminica Samarinencei “Închinătorii cei adevăraţi se vor închina Tatălui în Duh şi Adevăr: că Tatăl acest fel caută să fie cei ce se închină Lui” (Ioan 4, 23) Iubiţi fraţi! Am auzit acum în Evanghelie că adevăraţii slujitori ai Dumnezeului Celui adevărat se închină Lui în Duh şi Adevăr; că Dumnezeu caută, adică doreşte să aibă asemenea închinători. Dacă Dumnezeu doreşte să aibă…

Posted in Duminica Samarinencii, Sf.Ignatie Briancianinov | By

May 24

May 24, 2008

Pr.Teofil Paraian_Duminica Samarinencii

Pr.Teofil Paraian_Duminica Samarinencii

Din „Credinta lucratoare prin iubire”, Parintele Teofil Paraian Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencii) In. 4, 5-42 Ce înseamnă să fii credincios? Chemarea la credinţă În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin! Hristos a înviat! Iubiţi credincioşi, Aţi băgat de seamă, cred, că de fiecare dată când ţin un cuvânt de învăţătură, mă adresez cu cuvintele „ iubiţi credincioşi”. Nu numai eu fac aşa, ci şi alţi propovăduitori fac aşa, pentru că cea mai de…

Posted in Duminica Samarinencii, Pr.Teofil Pârâian | By