Viewing: Duminica 4 dupa Rusalii

Jul 12

July 12, 2008

Sf. Teofan Zavoratul_Duminica 4 dupa Rusalii

Sf. Teofan Zavoratul_Duminica 4 dupa Rusalii

din “Talcuiri din Sfanta Scriptura pentru fiecare zi din an” Sfantul Teofan Zavoratul Editura Sophia Duminica a patra după Cincizecime [Rom. 6, 18-23; Mt. 8, 5-13]. Ce credinţă avea sutaşul! L-a uimit chiar şi pe Domnul. Ea stă în aceea că L-a măr¬turisit pe Domnul ca Dumnezeu al tuturor, Stăpân Atotputernic al tuturor celor ce sunt; de aceea L-a şi rugat: „Zi numai un cuvânt şi se va vindeca sluga mea. Cred că toate sunt supuse Ţie şi ascultă de…

Posted in Duminica 4 dupa Rusalii, Sf.Teofan Zăvorâtul | By

Jul 12

July 12, 2008

Duminica 4 dupa Rusalii

Duminica 4 dupa Rusalii

    Duminica a IV-a dupa Rusalii A Sfintilor Parinti de la Sinodul IV Ecumenic Apostol   Romani 6, 18-23 si Tit 3, 8-15 18 şi, izbăvindu-vă de păcat, aţi devenit robi ai dreptăţii. 19 Vorbesc omeneşte , având în vedere slăbiciunea trupului vostru  Că aşa cum mădularele voastre vi le-aţi făcut roabe necurăţiei şi fărădelegii spre fărădelege, tot astfel faceţi-le acum – mădularele voastre – roabe dreptăţii spre sfinţire. 20 Căci la vremea când eraţi robi ai păcatului, liberi…

Posted in Duminica 4 dupa Rusalii | By

Jul 12

July 12, 2008

Sf. Ioan Gura de Aur_Duminica 4 dupa Rusalii

Sf. Ioan Gura de Aur_Duminica 4 dupa Rusalii

din PSB 23 – “Omilii la Matei” Sfantul Ioan Gura de Aur Ed IBMBOR OMILIA XXVI – fragment „Intrînd Iisus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugîndu-L pe El şi zicînd: Doamne, sluga mea zace în casă bolnav, cumplit chinuindu-se. Şi i-a zis Iisus: „Venind îl voi vindeca” I Leprosul s-a apropiat de Domnul, pe cînd Domnul Se pogora de pe Munte; sutaşul, pe cînd Domnul intra în Capernaum. –  Pentru ce nu s-au urcat pe Munte nici…

Posted in Duminica 4 dupa Rusalii, Sf.Ioan Gura de Aur | By

Jul 12

July 12, 2008

Sf. Nicolae Velimirovici_Duminica 4 dupa Rusalii

Sf. Nicolae Velimirovici_Duminica 4 dupa Rusalii

Din „Predici ” Sfantul Nicolae Velimirovici Editura Ileana DUMINICA A PATRA DUPĂ RUSALII Evanghelia credinţei Matei 8, 5-13 Cum să se mântuiască un om lipsit de smerenie, de blândeţe, de supunere si de ascultare faţă de Dumnezeu ? Cum să se mântuiască necredinciosul şi păcătosul „dacă dreptul abia se mântuieşte” (I Petru 4, 18) ? Apa nu se adună pe crestele munţilor ci în locuri joase, adânci. Nici binecuvântarea lui Dumnezeu nu se sălăşluieşte în cei mândri, care se umflă…

Posted in Duminica 4 dupa Rusalii, Sf.Nicolae Velimirovici | By

Jul 12

July 12, 2008

Pr. Teofil Paraian_Duminica 4 dupa Rusalii

Pr. Teofil Paraian_Duminica 4 dupa Rusalii

Din „Credinta lucratoare prin iubire ”, Arhim. Teofil Paraian Duminica a 4-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului) Mc. 8, 5-13 Virtuţile sutaşului – virtuţile noastre „Nici în Israel n-am aflat atâta credinţă” Prea Cuvioase părinte stareţ, iubiţi fraţi şi iubiţi credincioşi, Prin cele ce s-au citit din Sfânta Evanghelie la această Liturghie, ne-am întâlnit cu o altă minune şi cu un om minunat: cu o minune şi cu un om de care şi Domnul Hristos s-a minunat. Este vorba de…

Posted in Duminica 4 dupa Rusalii, Pr.Teofil Pârâian | By